eMEN Interreg North-West Europe

Europese samenwerking om effectieve digitale gezondheidszorg te ontwikkelen en implementeren

ARQ Centrum’45 nam het voortouw in het project eMEN. eMEN is een Europees samenwerkingsproject, bestaande uit zes partnerlanden, dat middels verschillende activiteiten het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest-Europa bevordert.

Jaarlijks ervaart bijna 38% van de mensen in de Europese Unie (EU) een psychische aandoening, zoals depressie, angst of ptss. Geestelijke gezondheidsproblemen vormen een enorme en groeiende economische en sociale last voor de samenleving. De directe en indirecte economische kosten van psychische problemen zijn aanzienlijk, in totaal meer dan € 600 miljard in de hele EU (bron: OESO 2018). De COVID-19-crisis heeft geleid tot een extra toename van de vraag en verandert de manier waarop zorg wordt geleverd.

Het implementeren van innovatieve en hoogwaardige e-mental health (eMH) speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van deze maatschappelijke uitdaging en draagt ​​bij aan de ontwikkeling van efficiënte zorgstelsels. De integratie van eMH-technologie in de geestelijke gezondheidszorg is echter een uitdaging en vereist een multidisciplinaire aanpak en grensoverschrijdende samenwerking. Ook zijn er grote regionale verschillen met betrekking tot het gebruik van eMH.
 

EU-brede collectieve aanpak

Om het gebruik van eMH te vergroten, bundelden Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland hun krachten in een uniek, EU-breed samenwerkingsplatform voor eMH-innovatie en -implementatie, welke werd opgericht door private en publieke partners in Noordwest-Europa. ARQ Centrum'45 nam hierin het voortouw en eMEN was een feit. De algemene doelstelling van dit transnationale samenwerkingsplatform is het bevorderen van een meer betaalbare, toegankelijke, effectieve en empowerende geestelijke gezondheid door middel van productinnovatie, ontwikkeling, testen, implementatie en kennisuitwisseling.

Bij de start van het eMEN-project in 2016 was het gemiddelde eMH-gebruik in Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Ierland 8%. Wat laag is in vergelijking met andere zorgsectoren; met het laagste gebruik in Frankrijk (minder dan 1%) en het hoogste in Nederland (15%). De onvervulde behoeften waren ook hoog, met een EU-gemiddelde van 6,8%. Aan het einde van het project zal het gemiddelde gebruik van eMH-producten met 7% zijn gestegen tot 15%. eMEN draagt ​​daarmee direct bij aan de economische prestaties en het innovatievermogen van Noordwest-Europa: verlaging van de zorgkosten, betere zorg en toegang tot preventie en behandeling en meer groei van e-health MKB.

eMEN is mogelijk gemaakt door de Europese subsidieregeling Interreg Noordwest-Europa en provincie Noord-Holland. Alle projectdoelstellingen en showcase producten zijn na te lezen op de eMEN-website.

Status

Status
afgerond

Beginjaar

Beginjaar
2016

Eindjaar

Eindjaar
2022

Landen

Landen
Lead partner: Nederland. Overige partnerlanden: Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België.

Projecttype

Projecttype
Samenwerking

Projectleider

Projectleider
Hobbe Jan Hiemstra

Aanbieder

Aanbieder

Neem direct contact op

Neem direct contact op
Logo Interreg North-West Europe eMEN
Logo provincie Noord-Holland eMEN