Rewind and Fast Forward

Onderzoek naar traumabehandeling voor jongeren die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld

Het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) en de Vrije Universiteit Amsterdam doen onderzoek naar het effect van een nieuwe traumabehandeling voor jongeren die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. ARQ Centrum'45 heeft meegewerkt aan dit onderzoek. In het onderzoek worden drie behandelingen vergeleken: Family-based Intensive Trauma Treatment (FITT), Intensive Trauma Treatment (ITT) en reguliere traumabehandeling.

Er is geloot aan welke behandeling de jongere deelneemt: FITT, ITT of de reguliere behandeling. Zo willen we te weten komen of een meer intensieve traumabehandeling – met en zonder het intensief betrekken van het gezin – beter werkt dan de reguliere behandeling. Elke behandeling bestaat uit onderdelen waarvan bekend is dat ze goed werken.

Family-based Intensive Trauma Treatment (FITT)

Family-based Intensive Trauma Treatment (FITT) is een intensieve traumabehandeling met individuele afspraken voor de jongere, ouderbegeleiding en systeemtherapie (sessies voor het hele gezin). De FITT-behandeling duurt 4 weken. 

 1. De voorbereidingsfase begint bij FITT met een informatiesessie voor de jongere, ouder(s)/verzorger(s) en het netwerk. Vervolgens heeft de jongere een afspraak met een therapeut om de belangrijkste trauma’s vast te stellen (clustering).
 2. In de intensieve fase krijgt de jongere 3 dagen per week, gedurende 2 weken, traumabehandeling bestaande uit exposure, EMDR en lichaamsgerichte therapie. In diezelfde periode krijgen de ouder(s)/verzorger(s) ouderbegeleiding. 
 3. De FITT-behandeling wordt afgesloten met drie sessies gezinstherapie, waarbij de gezinsleden onder begeleiding van therapeuten bespreken wat ze als gezin hebben meegemaakt en hoe ze kunnen zorgen dat iedereen zich thuis prettig voelt. 

Intensive Trauma Treatment (ITT)

Intensive Trauma Treatment (ITT) is een intensieve traumabehandeling zonder dat de rest van het gezin meedoet. De ITT-behandeling duurt 3 weken.

 1. De voorbereidingsfase begint bij ITT met een informatiesessie voor de jongere. Vervolgens heeft de jongere een afspraak met een therapeut om de belangrijkste trauma’s vast te stellen (clustering).
 2. In de intensieve fase krijgt de jongere 3 dagen per week, gedurende 2 weken, traumabehandeling bestaande uit exposure, EMDR en lichaamsgerichte therapie.

Reguliere behandeling

De reguliere behandeling bestaat uit een traumagerichte behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie met exposure of EMDR, en tevens gezinsgerichte onderdelen. De reguliere behandeling duurt 6-18 maanden. 

Voor wie is de behandeling bedoeld?

Een jongere kan wel meedoen als:

 • de jongere is blootgesteld aan huiselijk geweld
 • er sprake is van acute veiligheid of van veiligheid op korte termijn
 • de jongere tussen de 12 en 20 jaar is
 • de jongere thuis woont 
 • de ouder(s)/verzorger(s) bij wie de jongere woont, in staat en bereid zijn deel te nemen aan de systemische onderdelen
 • de jongere traumagerelateerde symptomen heeft, waarvan in ieder geval herbelevingen en vermijding
 • zowel de jongere als ouder(s)/verzorger(s) de Nederlandse taal beheersen

Een jongere kan niet meedoen als: 

 • de jongere of ouder(s)/verzorgers(s) acute psychotische klachten heeft/hebben of als er sprake is van ernstig middelengebruik
 • de jongere in de afgelopen drie maanden een suïcidepoging heeft gedaan

Huidige stand van zaken

De behandelprogramma’s zijn aangeboden in de regio’s Kennemerland (Kenter Jeugdhulp), Leiden (GGZ Rivierduinen), Oegstgeest (ARQ Centrum’45) en bij het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht (bovenregionaal). De inclusies voor het onderzoek zijn inmiddels gesloten. 

Op dit moment wordt bestudeerd welke vorm van traumabehandeling jongeren die huiselijk geweld hebben meegemaakt het beste kan ondersteunen. Wanneer de resultaten bekend zijn, wordt deze vorm van traumabehandeling aangeboden vanuit de aangesloten organisaties. 

Bent u geïnteresseerd in het onderzoek en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via fitt.fgb@vu.nl.

Status
lopend
Beginjaar
2020

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Neem direct contact op

Neem direct contact op