Effectiviteit van Resolution Approach bij kindermishandeling

Onderzoek naar een systeemtherapeutische oplossingsgerichte methode

Resolution Approach is een systeemtherapeutische oplossingsgerichte methode, ontwikkeld door Susie Essex. In Nederland wordt de Resolution Approach ingezet om kindermishandeling te stoppen en te voorkomen. Is de Resolution Approach effectief en wat zijn de werkzame elementen? Dit onderzoek beoogt daarop antwoord te geven. 

Gevolgen van kindermishandeling

In Nederland worden jaarlijks 34 op de 1000 kinderen mishandeld. De gevolgen van het meemaken van kindermishandeling kunnen ernstig zijn, denk bijvoorbeeld aan:

 • problemen met emotieregulatie (boos en opstandig gedrag, of juist erg verdrietig)
 • druk gedrag 
 • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • beperkte sociale vaardigheden 
 • depressie
 • ontwikkelingsachterstanden 

Dit soort problemen kunnen tot op latere leeftijd aanhouden. Dan is er ook een risico op intergenerationele overdracht: later kunnen ze als ouder ook de eigen kinderen mishandelen. Om kindermishandeling in gezinnen te stoppen, is het belangrijk om effectieve methoden te ontwikkelen.


Wat is de Resolution Approach?

De methode Resolution Approach werkt aan de feitelijke zorgen die er zijn, niet aan de vaak onbewijsbare vermoedens van kindermishandeling. De behandeling bestaat uit 20 2-wekelijkse sessies over een periode van 12 tot 18 maanden. In deze periode worden 7 stappen doorlopen:

Stap 1 & 2. In de eerste twee stappen staan de voorbereiding, het opbouwen van de werkrelatie en het in kaart brengen van de zorgen centraal. 

Stap 3. In de derde stap wordt gestart met ‘Woorden en Plaatjes’. Dit houdt in dat de hulpverlener samen met de ouders een verhaal maakt. In dit verhaal wordt aan de kinderen uitgelegd wat er is gebeurd. Er kunnen meerdere versies van een verhaal naast elkaar bestaan, als de betrokkenen het niet eens zijn over wat er gebeurd is. 

Stap 4. In de vierde stap worden de voorlopige richtlijnen vastgesteld voor de veiligheid van het gezin. Dit doen we samen met alle betrokkenen en het sociale netwerk van het gezin.

Stap 5. In de vijfde stap vindt een rollenspel plaats. Ouders spelen een gezin na waarin soortgelijke kindermishandeling speelt. De behandelaar gaat met de ouders in gesprek over de mishandeling, terwijl ze dit fictieve gezin naspelen. 

Stap 6 & 7. In de laatste twee stappen wordt een definitief veiligheidsplan opgesteld en vinden er nog twee vervolgsessies plaats.


Onderzoek naar de effectiviteit van de Resolution Approach

Hoewel deze methodiek al sinds 2009 wordt toegepast binnen Nederland, is de effectiviteit nog niet eerder systematisch onderzocht. In dit onderzoek wordt de Resolution Approach geëvalueerd door middel van een single-case experimental AB-design met 15 gezinnen. Bij een single-case experimental AB-design wordt het functioneren van een gezin terwijl zij wachten op behandeling (A-fase) vergeleken met hun functioneren tijdens de behandeling (B-fase). Gezinnen worden met zichzelf vergeleken in plaats van onderling.

Tijdens zowel de A- als de B-fase worden er metingen verricht bij de gezinnen. Bij de metingen wordt gekeken naar:

 • het voorkomen van incidenten van kindermishandeling en partnergeweld 
 • ouderlijke stress 
 • onderlinge communicatie 
 • kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind 
 • symptomen van de kinderen

Na afronding van de behandeling, na 3 maanden en na 6 maanden vinden er vervolgmetingen plaats. Hiermee kunnen we zien of de behandeling ook op de langere termijn effectief is. Tot slot worden alle ouders en kinderen na afloop van de behandeling geïnterviewd over hun ervaringen met de Resolution Approach

Bron: Turnell, A., & Essex, S. (2010). Als er niets aan de hand is: Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Status

Status
lopend

Beginjaar

Beginjaar
2018

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Samenwerking

Partner(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op