Adaptatie op een derde locatie

Een onderzoek naar ervaringen van militairen met de overgang van hun uitzending naar het normale leven

Militairen volgen na hun uitzending een adaptatieprogramma op een locatie die niet in het missiegebied of in Nederland is. ARQ deed onderzoek naar de ervaringen van militairen met de geleidelijke overgang van hun uitzending naar het normale leven en bundelde de resultaten in het rapport 'Adaptatie op een derde locatie'.

Volgens deelnemers, uitvoerders, beleidsmakers en inhoudsdeskundigen bevordert het adaptatieprogramma de overgang van het missiegebied naar huis. Het past dus in essentie bij de huidige uitgangspunten en doelen. En het is volgens internationale wetenschappelijke inzichten ingericht. Daarmee is het huidige adaptatieprogramma een belangrijk onderdeel van zorg direct na de uitzending. We bevelen aan om het adaptatieprogramma op een derde locatie te behouden.


Het adaptatieprogramma verbeteren

Hoewel we het behoud van het adaptatieprogramma op een derde locatie aanbevelen, zijn er verbeterpunten op basis waarvan we het volgende adviseren: 

 • Bied elke militair die 30 dagen in het missiegebied was een gesprek aan
 • Zorg dat de militair zelf makkelijk een individueel gesprek kan aanvragen
 • Benoem het adaptatieprogramma per missie in het zorgplan
 • Evalueer het adaptatieprogramma periodiek
 • Verruim de locatie-eisen voor adaptatielocaties
 • Specificeer psycho-educatie elementen die besproken moeten worden
 • Houd rekening met de voorkeuren van militairen voor de timing
 • Schep heldere verwachtingen en schrap ‘vroegsignalering’ uit stukken
 • Specificeer hoe het erkenning, respect en waardering moet geven
 • Meet of het programma erkenning, respect en waardering geeft 
 • Overweeg om ook voor andere situaties dan alleen missies een adaptatieprogramma of adaptatiegesprek aan te bieden


Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van de Divisie 'Defensie Gezondheidszorg Organisatie' en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg.

Kaft onderzoeksrapport Adaptatie op een derde locatie

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport