Dat ene dilemma

Persoonlijke verhalen over morele keuzes op de werkvloer

Veteraan, brandweerman, gezinsvoogd, rechter: in dit boek vertellen tien professionals over het ene dilemma dat hen altijd is bijgebleven, over een situatie waarin het niet mogelijk is een ‘juiste’ keuze te maken, met verstrekkende consequenties voor henzelf én de levens van anderen. 

Tien professionals vertellen in indrukwekkende en openhartige interviews over de zware morele dimensies van hun vak. Hun verhalen bieden een kijk in de keuken van veeleisende beroepen en laten zien welke overwegingen, twijfels en kwetsbaarheid achter morele keuzes schuilgaan. 

Dilemma's openlijk bespreken

Dat ene dilemma werpt niet alleen een noodzakelijke blik op welke morele keuzes mensen kunnen aantreffen in hun werk, maar breekt ook een lans om dilemma’s openlijk te bespreken. Iedereen kan er immers mee geconfronteerd worden.

Deze bundel is een initiatief van het Veteraneninstituut en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Dat ene dilemma

Websites

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Auteur(s)

Auteur(s)
Bart Nauta
Hans te Brake
Ilse Raaijmakers

Publicatietype

Publicatietype
Boek / handboek

Uitgever

Uitgever

Amsterdam University Press

ISBN

ISBN
978-94-6372-963-5