Een raamwerk van betekenisgeving na verlies

Oratie Geert Smid (2020)

Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken. Daardoor kan het verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen.

In het bijzonder palliatieve zorg (zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn), geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging spelen een belangrijke rol bij het verlies van een dierbare. Dit raamwerk gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. 'Een raamwerk van betekenisgeving na verlies' geeft een integraal overzicht van de vele omstandigheden die van invloed zijn op de betekenis van het verlies en de rouw van de nabestaanden.

Prof. dr. Geert Smid is bijzonder ARQ-hoogleraar 'Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek en psychiater bij ARQ Centrum‘45. Op 2 oktober 2020 sprak hij de inaugurele rede uit ter gelegenheid van zijn oratie. 

 

Een raamwerk van betekenisgeving na verlies

In deze oratie vindt u een integraal overzicht van de vele omstandigheden die van invloed zijn op de betekenis van het verlies en de rouw van de nabestaanden.

Omslag oratie Geert Smid

Downloads

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Auteur(s)

Auteur(s)
Prof. dr. Geert E. Smid

Publicatietype

Publicatietype
Oratie

Uitgever

Uitgever

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Universiteit voor Humanistiek