IAC Vliegramp Oekraïne

Een evaluatie van de community voor nabestaanden en naasten van de MH17-slachtoffers

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17 van Malaysia Airlines neergehaald boven Oost-Oekraïne. De levens van alle 298 inzittenden gingen in één klap verloren. Na de ramp konden nabestaanden en naasten terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum (IVC) Vliegramp Oekraïne: een online community voor informatie, advies en lotgenotencontact. Na 1,5 jaar evalueerden we het gebruik en nut van deze website, die nu Informatie en Advies Centrum (IAC) Vliegramp Oekraïne heet.

Zowel nabestaanden als betrokken partijen deelden hun ervaringen met het IAC Vliegramp Oekraïne. Wat bleek? Betrokken partijen zien de website als aanvulling op bestaande dienstverlening en als portaal voor informatie en contact. Belangrijk voor hen is om zo vroeg mogelijk hun eigen rol en de rollen van andere betrokken partijen te kennen. Duidelijkheid hierover is essentieel voor een goede samenwerking en had meer aandacht mogen krijgen. Als overige verbeterpunten noemden ze: het modern zijn, gebruikersgemak en de beveiliging van de website.
 

MH17-nabestaanden en hun behoeften

Nabestaanden wisten de website goed te vinden en bezochten deze 1,5 jaar na de start nog regelmatig. Het is voor hen een betrouwbare bron van informatie. Ze vonden het fijn om deze informatie al te krijgen voordat het in de media verscheen.

Er waren grote verschillen in de behoeften van nabestaanden. Hierdoor was niet alle informatie passend voor iedereen. Een grote groep nabestaanden kwam via het IAC in contact met lotgenoten, maar de meesten voelden zich er niet prettig bij om hun verhaal openlijk te delen.

Verder vielen veel nabestaanden voor doorverwijzing terug op reguliere zorg, maar ze waarderen dat ze via het IAC ook zorg konden aanvragen. Een belangrijk inzicht is dat de website ook een archieffunctie vervult. Het is belangrijk om later berichten te kunnen teruglezen, ook voor de rouwverwerking.


Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het IAC Vliegramp Oekraïne is opgezet door Slachtofferhulp Nederland en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kaft onderzoeksrapport IVC Vliegramp Oekraïne

Websites

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport