Monument voor de brandweer

Onderzoek naar de wens voor en haalbaarheid van een nationaal monument voor de brandweer

Monumenten zijn van alle tijden. Een monument is een belangrijk symbool om slachtoffers te gedenken en een gebeurtenis een plek te geven. Een brandweerman stelde het Ministerie van Binnenlandse Zaken de vraag of er een nationaal monument voor de brandweer kan komen. ARQ onderzocht of daar binnen de brandweer draagvlak voor is en of een monument voor alle hulpdiensten een goed idee is. Een monument is er voor de mensen, maar diezelfde mensen moeten er ook betekenis of een bepaald gevoel aan kunnen ontlenen.

Het idee van een nationaal monument voor de brandweer speelt al langere tijd. Nabestaanden en collega's hebben behoefte aan een monument dat omgekomen brandweerlieden herdenkt en aandacht en erkenning vraagt voor de belangrijke onzelfzuchtige taak van de brandweer. Tegelijkertijd kan het een plek zijn waar mensen die gered zijn door de brandweer hun respect kunnen betuigen en waar oud-collega’s de verbinding kunnen blijven voelen met ‘hun’ wereld. 

 

Een monument speciaal voor de brandweer

In interviews adviseerden vertegenwoordigers van de brandweer, de reddingsdiensten, de ambulance, het openbaar bestuur en vrijwillige hulpverleners over de ontwikkeling van een monument. Zij stonden er vierkant achter, op enkele uitzonderingen na. Het moest een monument speciaal voor de brandweer worden, daar zou men zich mee kunnen identificeren. Beeldonderzoek volgde en het idee werd aan zoveel mogelijk brandweermensen voorgelegd. Zij kregen de ruimte om mee te denken en te reageren. Alle reacties werden meegenomen in het onderzoeksrapport en het Nationaal Brandweermonument kwam tot stand. ARQ is er trots op om een bijdrage te hebben mogen leveren aan de totstandkoming van dit monument.

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rapport: Monument voor de brandweer

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport