Handboek voor bedrijfsopvangteams in de ambulancezorg

Een praktische leidraad voor collegiale ondersteuners in de ambulancezorg

Werken in de ambulancezorg geeft voldoening, maar levert ook situaties op waarin pijn, verdriet en de dood voorkomen. Bedrijfsopvangteams helpen hun collega’s bij de eventuele schok. Dit handboek ondersteunt organisaties bij het oprichten of optimaliseren van zo’n team en helpt collegiale ondersteuners bij het uitvoeren van hun werk.

Collegiaal ondersteuners, ambulancemedewerkers, centralisten en hr-medewerkers legden in een aantal interactieve sessies de basis voor dit handboek. Het handboek combineert hun wensen en behoeften uit de praktijk met de kennis van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
 

Wat vindt u in het handboek?

Met het 'Handboek bedrijfsopvangteams ambulancezorg' krijgt u op een praktische manier inzicht in het organiseren en uitvoeren van collegiale ondersteuning. Het bevat informatie over alle onderdelen van de collegiale ondersteuning:

  • werving, selectie en opleiding
  • handvatten voor een standaardwerkwijze binnen uw bedrijfsopvangteam
  • rollen en taken van het bedrijfsopvangteam
  • zelfzorg voor collegiale ondersteuners
  • psycho-informatie: voorlichting over schokkende gebeurtenissen en tips om te delen met collega’s die u ondersteunt

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van Ambulancezorg Nederland en in samenwerking met medewerkers uit de ambulancezorg.

Kaft Handboek Bedrijfsopvangteams Ambulancezorg

Publicatiedatum

Publicatietype

Boek / handboek

Uitgever

Ambulancezorg Nederland