Modelplan Nafase

Een basismodel voor de bestuurlijke processen die volgen op een ramp of schokkende gebeurtenis

Een ramp is een gebeurtenis die diep ingrijpt in het leven van mensen en de getroffen gemeenschap. De gevolgen duren altijd langer dan men denkt. De voorbereiding op deze langdurige nafase van een ramp is geen eenvoudige opgave. Er zijn veel partijen betrokken bij de zorg en wederopbouw van een getroffen gemeenschap. Vaak zijn zij niet gewend om samen te werken en doen ze dat ook nog eens onder zeer bijzondere omstandigheden. Het Modelplan Nafase ondersteunt het samenwerkingsproces tussen de vele verschillende organisaties.

In de voorbereiding op rampen biedt het Modelplan Nafase gemeenten, besturen, veiligheidsregio's en betrokken partijen snel inzicht in wat er moet gebeuren om tot een goede afhandeling van psychosociale gevolgen van de ramp te komen. Het laat helder zien voor welke verantwoordelijkheden en taken men komt te staan, wie men daarbij nodig heeft, en op welke wijze de fase effectief georganiseerd kan worden. Tegelijkertijd geeft het plan richting aan de voorbereiding die nodig is om goede psychosociale hulpverlening te kunnen bieden.

 

Behoeften van getroffenen in nafase centraal

Dit modelplan gaat echter nog een stapje verder. Het is niet alleen een model voor de inrichting van de nafase dat vanuit wetenschappelijk onderzoek en expertise is bedacht. In dit plan zijn de ervaringen en wensen van de getroffenen van rampen die achter ons liggen, de leidraad. Er is naar hen geluisterd en een plan gemaakt dat uitgaat van de wensen en behoeften van de getroffene.

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Modelplan Nafase

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Handreiking