Psychosociale ondersteuning bij ambulance, brandweer, politie en Defensie

Een verkennende studie naar de psychosociale zorgketen binnen geüniformeerde diensten

Medewerkers bij de ambulance, brandweer, politie en Defensie, maken met regelmaat potentieel schokkende en traumatische gebeurtenissen mee die niet alleen fysieke, maar ook psychische gevolgen kunnen hebben. De werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van haar medewerkers en het ontwikkelen van een bedrijfsopvangbeleid om hen te ondersteunen bij het verwerken van deze ervaringen. ARQ deed onderzoek naar het psychosociale zorgtraject dat de geüniformeerde diensten voor hun medewerkers hebben uitgestippeld.

De studie laat zien welke partijen een rol spelen in de zorgverlening en welke verantwoordelijkheden zij dragen. Dit begint bij de geünformeerde's eigen verantwoordelijkheid en stapsgewijs die van de directe collega’s, leidinggevenden, bedrijfsartsen en uiteindelijk de gespecialiseerde ggz. Daarbij is aangetoond hoe de overgang tussen deze mensen is vastgelegd of zichtbaar is binnen iedere organisatie. In helikopterview wordt uitgeweid over overeenkomsten en verschillen die tussen de vier organisaties zijn gevonden in de inrichting van de zorgketen en de uitvoering van de ondersteuning. Ook geconstateerde successen en knelpunten in de zorgketens van de verschillende organisaties worden belicht.

 

Eersteklas psychosociale ondersteuning voor geüniformeerden

Op grond van de resultaten kunnen geüniformeerde organisaties gerichter actie ondernemen om de beste zorg voor hun medewerkers te garanderen. Aanbevelingen betreffen bijvoorbeeld de verankering van de collegiale ondersteuning in de organisatie en in de cultuur, onder andere door voorlichting te geven. Ook wordt aanbevolen om leidinggevenden te trainen in het herkennen en erkennen van psychosociale klachten en hen meer duidelijkheid te geven over hun rol in de psychosociale ondersteuning van medewerkers. Naast deze aanbevelingen kunnen zij ook altijd de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden raadplegen. 

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Rapport: Psychosociale ondersteuning bij ambulance, brandweer, politie en Defensie

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport

ISBN

ISBN
978-90-78273-16-5