Supporting civilians and professionals after crises

Implications for psychosocial care - Proefschrift Juul Gouweloos-Trines (2018)

Psycholoog-onderzoeker Juul Gouweloos-Trines richt zich in haar proefschrift op psychosociale ondersteuning van getroffenen van schokkende gebeurtenissen. Hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van de veerkracht en sociale omgeving van getroffenen, zodat natuurlijk herstel na een schokkende gebeurtenis wordt bevorderd? Gouweloos-Trines onderzocht dit bij hoog-risico beroepen, zoals de politie, en in de context van een ramp.

Zogenaamde hoog-risico beroepen, zoals politie- en ambulancemedewerkers, hebben te maken met herhaalde blootstelling aan schokkende gebeurtenissen. Uit het proefschrift blijkt dat met name organisatorische stress een grote invloed heeft op het welzijn van medewerkers. Deze stressoren, zoals een hoge werkdruk of reorganisatie, zijn gerelateerd aan meer gezondheidsklachten dan de blootstelling aan beelden of verhalen van seksueel geweld.  

Steun van collega's van belang

Bovendien blijkt uit een studie onder 812 ambulancemedewerkers dat het ervaren van steun van leidinggevenden en collega’s en het krijgen van tijd om te herstellen na een ingrijpende gebeurtenis, gerelateerd zijn aan verminderde gevoelens van angst en depressie.  

Verfijning en verdieping van psychosociale hulp 

Met dit proefschrift streeft Juul Gouweloos-Trines ernaar een bijdrage te leveren aan verdere verfijning en verdieping van de bestaande richtlijnen over psychosociale ondersteuning na rampen, crises en schokkende gebeurtenissen op het werk. 

Omslag proefschrift Juul Gouweloos-Trines

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Auteur(s)

Auteur(s)
Juul Gouweloos - Trines

Publicatietype

Publicatietype
Proefschrift

Uitgever

Uitgever

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

ISBN

ISBN
978-94-6323-355-2