Zorgturbulentie

Een onderzoek naar de werkdruk en het welzijn van verpleegkundigen en verzorgenden in de VVT

De coronatijd was een turbulente tijd voor verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en de thuiszorg (VVT). Het samenspel van structurele capaciteitstekorten, het risico op besmetting en voortdurend veranderende omstandigheden en werkwijzen trok een zware wissel op hen. ARQ onderzocht hoe het staat met de werkdruk en gezondheid van de VVT-professionals.

De verpleegkundigen en verzorgenden hebben veel werkdruk ervaren, vreesden voor coronabesmettingen of hebben corona aan den lijve ondervonden. Ze zagen ook angst bij cliënten waar hun hart naar uitgaat en verlies meegemaakt. Hierdoor heeft de crisis hun functioneren aangetast. Toch zijn de meesten de crisis goed doorgekomen. Ze hebben het alweer achter zich gelaten. In de nafase van corona, in de zomer van 2021, bleken ze goed om te gaan met stress. Deze professionals zijn doorgaans zeer bevlogen en gezond en functioneren naar eigen zeggen goed.

 

Burn-out in de zorg voorkomen

Dat de meeste professionals naar eigen zeggen gezond zijn en goed functioneren, is geen gegeven voor de toekomst. Door aanhoudende hoge werkdruk lopen ze risico op uitputting, burn-outklachten en ziekteverzuim. 1 op de 10 kampt al met ernstige klachten. Zonder extra stappen om hun gezondheid te waarborgen, kan dit aantal stijgen en komt de houdbaarheid van de zorg verder onder druk te staan.

Belangrijk is dat we de zorgen van deze professionals serieus nemen, luisteren naar hun behoeften, (professionele) ondersteuning bieden en hun grote inzet onder moeilijke omstandigheden erkennen. Het draait daarbij om het gesprek met elkaar aangaan over deze thema’s. In ons rapport schetsen we de verschillende bedreigingen voor de gezondheid van zorgmedewerkers en oplossingen om hen gezond te houden. 

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van de VVT-sector.

Kaft onderzoeksrapport Zorgturbulentie

Publicatie datum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport