Opvang in groepsverband

Collegiale opvang na een ingrijpend incident op het werk

Een ingrijpend incident op het werk heeft impact. Samen het gesprek hierover voeren helpt om de gebeurtenis een plek te geven, voor uzelf en uw team. ARQ biedt groepsopvang voor uw medewerkers binnen heel Nederland. Door onze 24/7 bereikbaarheid zijn we snel inzetbaar, telefonisch of op locatie.

Na een incident bespreken we eerst wat er is gebeurd, wat er speelt bij de medewerkers en hoe we daarbij het beste kunnen ondersteunen. We bepalen in overleg welke vorm van opvang het meest passend is en welke rol uw organisatie daar zelf bij inneemt. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Acute groepsopvang ter plaatse als de situatie hierom vraagt
  • Groepsopvang in de dagen na het incident
  • Monitoring na de groepsopvang

Leren elkaar ondersteunen

Bij een opvang in groepsverband geven we de deelnemers gelegenheid om te vertellen wat er is gebeurd en is er ruimte voor eerste reacties. We geven informatie over wat normale stressreacties zijn op ingrijpende gebeurtenissen en hoe een verwerkingsproces verloopt. Uw medewerkers leren hoe ze zichzelf en elkaar kunnen ondersteunen om het incident een plek te geven.

Impact ingrijpend incident wordt bespreekbaar

Een groepsopvang maakt de impact van een ingrijpend incident op het werk bespreekbaar. Het biedt structuur en houvast bij de verwerking ervan en kan mentale klachten helpen voorkomen. Wat besproken wordt, blijft in de groep. Deze vertrouwelijkheid kan de onderlinge banden versterken.

Wanneer groepsopvang?

Wij kunnen uw medewerkers ondersteunen met groepsopvang in de volgende gevallen:

  • Na een ingrijpend incident op het werk tot maximaal 4-6 weken erna.
  • Als medewerkers langdurig met de dreiging van (potentieel) ingrijpende gebeurtenissen hebben gewerkt of geleefd en daar klachten van hebben of ondersteuning bij nodig hebben.

Neem direct contact op

We zijn 24/7 bereikbaar

Zijn uw medewerkers betrokken bij een ingrijpend incident? Neem dan contact met ons op voor advies of acute ondersteuning. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Tijdens kantooruren: 020 840 76 20

Buiten kantooruren: 088 330 51 12

Aanbieder

Aanbieder