Astrid van Engen
Senior crisisadviseur Astrid van Engen. Beeld: Rijksoverheid

Complementair werken voor Oekraïne

Interview met crisisadviseur Astrid van Engen

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, was Astrid van Engen senior crisisadviseur bij ARQ IVP en voelde ze een sterk gedeelde missie om de kennis en expertise binnen ARQ breed te delen. Zodat ARQ er kan zijn voor álle getroffenen van en betrokkenen bij de oorlog in Oekraïne.

Vanaf maart 2022 staken medewerkers vanuit verschillende onderdelen van ARQ de koppen bij elkaar in een breed Oekraïne-overleg: “We bespraken wat de verschillende onderdelen vanuit hun eigen opdracht reeds ingezet hadden om de psychosociale impact van de oorlog in Oekraïne op de relatief grote groep getroffenen te verlichten.”

"Via Mind-Spring trainingen leiden we een groep Oekraïense vluchtelingen op zodat ze zelf hun landgenoten in Nederland kunnen bijstaan."

Samen voor allen 

Complementair werken is volgens Astrid de beste manier om als organisatie te handelen tijdens zo'n crisis. “Door binnen ARQ in overleg complementair aan elkaar te werken, kunnen we er zijn voor álle typen getroffenen en betrokkenen”, zegt ze. “We geven trainingen aan Oekraïense hulpverleners, zodat die gesterkt worden bij hun zware taak in het oorlogsgebied. Voor zorgprofessionals die in Oekraïne met lastige casuïstiek te maken hebben, staan onze experts en een gratis e-learning paraat. Via Mind-Spring trainingen leiden we een selecte groep Oekraïense vluchtelingen op zodat ze zelf hun landgenoten in Nederland kunnen bijstaan. Ook Nederlandse werkgevers die Russische en/of Oekraïense medewerkers hebben, geven we advies en training in het omgaan met de impact van de oorlog op hun mensen. En in een landelijk overleg met onder meer het Rode Kruis, de ggz en GGD'en denken we tot slot mee over de inrichting van één loket voor de zorg voor Oekraïners in Nederland.” 

Oekraïense vrouwen ronden training bij ARQ af
Oekraïense vluchtelingen ronden de Mind-Spring 'train de trainers' opleiding van ARQ af

Les voor de toekomst 

Volgens Astrid moeten we dit complementaire werken bij ARQ zeker voortzetten. Astrid: “We leren van elkaar en kunnen elkaar versterken. Wat we nu voor Oekraïne expliciet hebben gedaan en nog doen, kunnen we ook doen bij toekomstige crises.” 
 

Naast de activiteiten in Nederland, biedt ARQ als gastpartner van Giro555 ook psychosociale hulpverlening in Oekraïne.