De oorlog in Oekraïne

Psychosociale hulpverlening en adviezen vanuit ARQ

De oorlog in Oekraïne heeft grote maatschappelijke impact. Zowel in de regio van Oekraïne als in Nederland. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum deelt haar kennis rondom psychosociale ondersteuning op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen.

Samen met GGD GHOR Nederland stelt ARQ landelijke informatie samen over psychosociale hulpverlening bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne (zie Downloads). Daarnaast adviseren en ondersteunen we lokale en nationale overheden op basis van de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement

 

ARQ biedt internationale hulp

ARQ International biedt als gastpartner van Giro555 psychosociale hulp in Oekraïne. Enerzijds door het delen van kennis en vaardigheden met Oekraïense zorgverleners in het omgaan met complexe psychotrauma. Anderzijds door het bieden van psychische ondersteuning aan deze zorgverleners zelf. Onze Oekraïense samenwerkingspartners werken voornamelijk met (ontheemde) gezinnen, slachtoffers van seksueel geweld, veteranen en families in gewapende conflictgebieden. 

 

Voor bedrijven, (hulp)organisaties en medewerkers

ARQ IVP ondersteunt medewerkers die een rol hebben in de opvang van Oekraïense vluchtelingen rondom hun eigen zelfzorg. Ook ondersteunen we medewerkers en leidinggevenden van allerlei soorten organisaties in hun vragen, zorgen en noden rondom de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortkomende vluchtelingenstroom. Dat doen we vanuit onze jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen en organisaties bij ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. ARQ IVP denkt graag met u mee over welke behoefte er binnen uw organisatie speelt en biedt ondersteuning op maat. Neem voor meer informatie contact op via arqivp@arq.org. U kunt ook deelnemen aan één van onze relevante (incompany) trainingen, zoals Geraakt worden en dan? of Compassie: een kracht en een valkuil

 

Voor (professionals die werken met) vluchtelingen

Hieronder vindt u een aantal websites waar professionals en/of vluchtelingen terecht kunnen voor meer informatie:  

  • Loket Ontheemden Oekraïne PSH: professionals kunnen informatie vragen, passende psychosociale hulp vinden en een goed beeld krijgen van psychosociale behoeften in de opvang en beantwoorden daaraan
  • Shortlist preventieve interventies: hulpmiddel bij uw interventiekeuze
  • Empatia: psychologische hulp voor Oekraïense ontheemden
  • Sociale kaart: overzicht van Oekraïense psychologen in Nederland
  • NtVP: zelfhulp voor vluchtelingen, advies en webinars voor professionals
  • Max Planck Institute: filmpjes over zelfhulp voor vluchtelingen 
  • Pharos: informatie over zorg en ondersteuning voor vluchtelingen
  • Mind-Spring: psycho-eductie voor en door vluchtelingen in heel Nederland, waarvoor ARQ 20 Oekraïeners tot trainers heeft opgeleid 
  • Refugee Help: een website die dient als startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten
  • 123Consultatie: platform waarop specialisten van ARQ Centrum’45 met u meedenken over een lastig vraagstuk of passende oplossing

 

Trainingen: vroegsignalering en cultuursensitieve hulp

ARQ Academy biedt trainingen aan zorgprofessionals en aan medewerkers op opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen, zodat zij leren hoe zij psychische problemen tijdig signaleren en wat zij vervolgens kunnen doen. Ons scholingsaanbod rondom Oekraïense vluchtelingen:Heeft u stress of spanning rondom de oorlog? 

Het is belangrijk om met iemand in uw omgeving te bespreken hoe u met de stress kunt omgaan. Als u niemand heeft in uw directe omgeving om daarover te praten, adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts. Daarnaast kunt u bellen met de vrijwilligers van De Luisterlijn, die 24/7 bereikbaar zijn via 088 076 70 00, online chat of mail.