De oorlog in Oekraïne

Psychosociale hulpverlening vanuit ARQ

De oorlog in Oekraïne heeft grote maatschappelijke impact. Zowel in de regio van Oekraïne als in Nederland. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum deelt haar kennis rondom psychosociale ondersteuning op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen.

ARQ informeert, adviseert en ondersteunt

Samen met GGD GHOR Nederland stellen we landelijke informatie samen over psychosociale hulpverlening bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne (zie Downloads). Uit onderzoek weten we dat getroffenen met name baat hebben bij praktische ondersteuning en interventies die het stressniveau verlagen. Meestal nemen na verloop van tijd klachten rondom stress en spanning weer af, vooral als er voldoende sociale steun is. Het is van belang dat kwetsbare groepen worden gemonitord en tijdig worden verwezen. 

Daarnaast adviseert en ondersteunt ARQ lokale en nationale overheden. ARQ baseert zich hierbij op de multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises. Ook ontwikkelen we informatiemateriaal voor publiek en professionals.
 

ARQ biedt internationale hulp

ARQ International biedt als gastpartner van Giro555 psychosociale hulpverlening in Oekraïne. We vergroten hier kennis over de aanpak van psychotrauma en bieden onder meer psychische zorg aan professionals. 
 

Voor bedrijven, (hulp)organisaties en (zorg)professionals

ARQ IVP heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Deze ervaring gebruiken wij graag om professionals en leidinggevenden te ondersteunen in hun vragen, zorgen en noden rondom de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortkomende vluchtelingenstroom. ARQ IVP denkt graag met u mee over welke behoefte er binnen uw organisatie speelt en biedt ondersteuning op maat. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Bent u zorgprofessional? Dan kunt u via de website of de app 123Consulatie in contact komen met gespecialiseerde zorgprofessionals van ARQ Centrum’45 die met u mee kunnen denken over een lastig vraagstuk of passende oplossing voor uw patiënt of cliënt.

Wilt u meer weten over opvang en nazorg van medewerkers en psychosociale hulpverlening? In de Engelstalige video Psychosocial Support in times of war geeft trainer en adviseur Daniëlle Stegeman uitleg.  

Voor (professionals die werken met) vluchtelingen

Hieronder vindt u een aantal websites waar zowel professionals als vluchtelingen terecht kunnen voor meer informatie:  

  • Refugee Help: een website van Vluchtelingwerk Nederland die dient als startpunt voor vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. 
  • NtVP: informatie over zelfhulp, adviezen over het bieden van hulp en webinars voor (zorg)professionals en vrijwilligers. 
  • Max Planck Institute for Psychiatry: filmpjes voor vluchtelingen over zelfhulp.   
  • Pharos: informatie over zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen.  

Cultuursensitieve hulpverlening:

  • ARQ Academy biedt in samenwerking met Health(e)Foundation een gratis e-learning module aan voor zorgprofessionals over cultuursensitieve hulpverlening aan vluchtelingen.  
  • In dit webinar geeft klinisch psycholoog Simone de la Rie meer informatie over cultuursensitieve hulpverlening aan vluchtelingen, inclusief concrete tips die u zelf kunt toepassen.


Heeft u zelf stress of spanning rondom de oorlog? 

Het is belangrijk om met iemand in uw omgeving te bespreken hoe u met de stress kunt omgaan. Als u niet iemand heeft in uw directe omgeving om daarover te praten, adviseren wij u om contact op te nemen met uw huisarts. Daarnaast kunt u bellen met de vrijwilligers van De Luisterlijn, die 24/7 bereikbaar zijn via 088 076 70 00, online chat of mail. 
 

Wilt u meer informatie?

Onder Downloads vindt u meer informatie voor: 

  • Mensen die Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen; 
  • (Professionals die werken met) ouderen; 
  • Professionals die werken met collega's uit een oorlogsgebied; 
  • Leerkrachten die lesgeven aan vluchtelingen.