Psychotherapeut Beijka Mensink
Psychotherapeut Beijka Mensink

Menukaart voor geüniformeerden

Interview met projectleider zorgpad veteranen Beijka Mensink

Beijka Mensink was van 2019 tot 2021 projectleider voor het nieuwe zorgpad voor veteranen bij ARQ Centrum’45. Voor alle patiënten in dit zorgpad ontwikkelde ze het modulair behandelen. Beijka werkt nu als psychotherapeut bij ARQ. 

Jarenlang was Beijka expertise-teamleider Veteranen bij ARQ. Daarnaast deed ze de verkorte opleiding voor klinisch psycholoog. Beijka: “Binnen de opleiding kreeg ik de kans om een plan te maken voor hoe we veteranen en politiemensen die door hun beroep zijn getraumatiseerd, beter konden helpen. Vooral veteranen waren lang in zorg en profiteerden minder van ons aanbod dan we wilden. Wat hielp bij mijn opdracht: ik ben zelf veteraan.” 

"Zou het zinvol zijn om gemengde behandel- groepen met veteranen en politiemensen te vormen? Dat was tot dan onbespreekbaar."

Veteranen
Veteranen op uitzending

Puzzels 

Er waren diverse puzzels op te lossen. Beijka: “We hadden moeite met de instroom van veteranen: soms waren het er teveel, soms te weinig. Collega’s dreigden hun werkplezier te verliezen. Ze vonden veteranen een zware doelgroep omdat die vaak niet opknapten van ons aanbod. En: we wisten eigenlijk te weinig over wat de doelgroep zelf wilde. Een van de kwesties waarover ik duidelijkheid wilde krijgen: zou het zinvol zijn om gemengde behandelgroepen met veteranen en politiemensen te vormen? Dat was tot dan onbespreekbaar.” 

 

Het laten klinken van verschillende stemmen 

“De stem van de collega’s haalde ik op door gesprekken in een projectgroep met alle disciplines die met veteranen werkten: van sociotherapeut tot psychiater, van maatschappelijk werker tot psycholoog. De stem van de patiënten haalde ik op in gesprekken met zes veteranen en zes politiemensen die bij ons in behandeling waren geweest of nog waren. Ik vroeg hen: wat ervaar je als helpend, wat mag er weg uit onze behandeling en wat mis je nog? De inzichten uit de gespreksrondes heb ik gecombineerd met onze data over grotere aantallen behandelingen en de resultaten van deze behandelingen (ROM).”

"Wat ervaar je als helpend, wat mag er weg uit de behandeling en wat mis je nog?"

Menukaart 

Zo is het modulair behandelen ontwikkeld voor alle patiënten in het zorgpad ‘Beroep en trauma’ bij ARQ Centrum’45. Beijka: “Zie het maar als een menukaart met een voor-, hoofd- en nagerecht. Als voorgerecht krijgen patiënten een warming up in een startgroep. In vijf sessies horen ze over de verschillende behandelmethoden, er komt een ervaringsdeskundige vertellen, en er is aandacht voor de impact van psychotrauma op de naasten van een patiënt. 

Het hoofdgerecht is voor iedereen traumabehandeling. Daarbij is keuze uit eens per week, drie keer per week of een week in de kliniek. Allerlei methoden kunnen dan ingezet worden: EMDR, Imaginaire Exposure (IE), 3MDR, BEPP, NET. Therapieën kunnen zowel in gemengde groepen van veteranen en politiemensen plaatsvinden als een-op-een. Bij het nagerecht komt de vertaling naar het gewone leven aan de orde.” 

Politiemensen aan het werk
Politiemensen aan het werk

Kop en staart 

Beijka ziet dat de opzet van modulair behandelen beter past bij mensen die gewend zijn aan een strak-georganiseerde omgeving zoals het leger of de politie. “Eerder leken behandelingen bij ons nooit ‘klaar’. Vooral veteranen hadden behoefte aan een duidelijke kop en staart. Wat ga ik doen? Is het in een groep? Zo ja, hoe groot is die groep? Hoe lang ben ik in behandeling? De modules hebben we allemaal zo kort mogelijk gehouden. Je kunt ook modules overslaan of juist herhalen. 

Veteranen doen vaak best mee aan wat je hen als behandelaar aanbiedt, maar ze zijn er tegelijkertijd emotioneel niet echt bij. Het vermijden van pijn doen veel veteranen al hun halve leven. Dat is ook waar ze vast lopen. Hopelijk hebben we met modulair behandelen een beter antwoord op hun posttraumatische stressklachten.”