Impact van bedreiging op advocaten en rechters

Een onderzoek naar psychosociale gevolgen die togadragers ervaren door bedreiging en beveiliging

Rechters en advocaten worden steeds vaker geconfronteerd met bedreiging. Daarom heeft ARQ in vervolg op het eerdere onderzoek uit 2020 naar de psychosociale effecten van bedreiging en beveiliging op publieke personen nu een aanvullende studie gedaan die zich focust op deze groep togadragers.

De resultaten van dit (beperkte) kwalitatieve onderzoek maken opnieuw duidelijk dat zowel bedreiging als daaropvolgende beveiligingsmaatregelen, gevolgen hebben voor het psychosociaal welzijn van bedreigde personen. In verband met privacy, lopende onderzoeken en (nationale) veiligheid, ontvangen zij weinig informatie over de dreiging. Voor deze togadragers is met name stressverhogend dat hun hoge dossierkennis niet wordt erkend in de communicatie over de dreiging.

 

Rechters en advocaten voelen zich onveilig

De meeste door ons geïnterviewde rechters en advocaten voelen zich onveilig door de bedreiging. De bezorgdheid voor hun eventuele partner en kinderen draagt bij aan dit onveilige gevoel. Sommigen voelen zich ook angstig. Daarnaast zijn vrijwel alle rechters en advocaten die bij dit onderzoek betrokken waren, extra waakzaam als gevolg van de dreiging.

Over het algemeen heeft deze beroepsgroep begrip voor beveiligingsmaatregelen. De maatregelen zorgen meestal voor een veilig en geruststellend gevoel. Zij geven aan juist met meer gedrevenheid hun werk uit te voeren. Maar bij sommigen veroorzaken de maatregelen juist een onveiliger gevoel, doordat de urgentie van de dreiging ermee wordt onderstreept. Een deel van de geïnterviewde rechters en advocaten ervaart minder werkplezier of weert bepaalde dossiers. 

Begeleiding en ondersteuning van advocaten en rechters

In dit rapport worden aanbevelingen gedaan voor het begeleiden en ondersteunen van advocaten en rechters. Enkele voorbeelden:

  • Erken de kennispositie van advocaten en rechters
  • Zorg voor een vaste contactpersoon en regelmatige communicatie
  • Evalueer bij het beëindigen van een beveiligingstraject
  • Maak leidinggevenden bewust van de zwaarte en impact van bedreiging


De aanbevelingen bieden ook handvatten voor werkgevers, beroepsorganisaties en andere partijen binnen het stelsel van bewaken en beveiligen. Uiteindelijk dragen deze adviezen eraan bij dat bedreigde personen in de advocatuur en de Rechtspraak zo ongestoord mogelijk hun werk kunnen en willen blijven doen.

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

 

Kaft onderzoeksrapport Psychosociale effecten van dreiging en beveiliging bij advocaten en rechters

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport