Kennis voor de Toekomst

Verkenning van context en werkwijze JMW

Om de aanwezige kennis en expertise van JMW over Joods Nederland verder in kaart te brengen, voerde ARQ in samenwerking met JMW een verkennend onderzoek uit. Het resulterend rapport geeft een goed beeld van de huidige organisatie en werkwijze van JMW.

In 2020 en 2021 heeft ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld samen met JMW Joods Welzijn het project Kennis voor de Toekomst uitgevoerd. De samenwerking tussen beide organisaties heeft als doel de kennis over psychosociale zorg aan de Joodse doelgroep te verdiepen en beschikbaar te maken en zo de veerkracht van de Joodse gemeenschap te versterken.

Het project heeft onder meer geresulteerd in het rapport 'Kennis voor de Toekomst' over de kennis en expertise van JMW. Door middel van interviews met medewerkers en cliënten van JMW, medewerkers van andere Joodse zorginstellingen en medewerkers van andere organisaties die werken met oorlogsgetroffenen is een rapport samengesteld. Het rapport werpt tevens een blik op de toekomst van JMW door uitdagingen die in het verschiet liggen aan te kaarten.

Het project heeft bovendien de 'Onderzoeksagenda voor Joods Nederland' opgeleverd.

Rapport Kennis voor de Toekomst

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport