Kennis voor de toekomst

Samenwerken om kennis over de Joodse gemeenschap te vergroten

Zowel Joods Maatschappelijk Werk, JMW, als ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld zetten zich al decennia in voor getroffenen van de Tweede Wereldoorlog. In het project 'Kennis voor de Toekomst' bundelen zij hun krachten. Op deze manier kan de psychosociale (na)zorg aan de Joodse gemeenschap en haar veerkracht versterkt worden.

JMW heeft intensief contact met de Joodse doelgroep en een schat aan praktijkervaring. ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld beschikt over diepgaande kennis over de psychosociale impact van oorlog op het individu en de samenleving. Ook heeft het uitgebreide ervaring met het vastleggen en verspreiden van deze kennis. Door de krachtenbundeling kan de kennis en expertise over de Joodse gemeenschap worden vergroot en beschikbaar gemaakt.

De deelprojecten

Rapport Kennis voor de Toekomst

Om de aanwezige kennis en expertise van JMW over Joods Nederland verder in kaart te brengen is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Door middel van interviews met medewerkers en cliënten van JMW, medewerkers van andere Joodse zorginstellingen en medewerkers van  organisaties die werken met oorlogsgetroffenen is het rapport Kennis voor de Toekomst  samengesteld. Het rapport geeft een goed beeld van de organisatie die JMW vandaag de dag is en op welke manier zij te werk gaat. Het rapport geeft ook inzicht in de toekomst van JMW door uitdagingen die in het verschiet liggen aan te kaarten.

Onderzoeksagenda voor Joods Nederland

In samenwerking met onderzoekers en vertegenwoordigers van Joodse zorg- en welzijnsinstellingen is de 'Onderzoeksagenda voor Joods Nederland' ontwikkeld. Met deze onderzoeksagenda beoogt JMW nieuw onderzoek te stimuleren naar thema’s rondom hedendaags Joods leven, vanuit de gedachte dat meer kennis helpt om het welzijn van Joden in Nederland in de toekomst te kunnen blijven bevorderen.

Ondersteuning ARQ-bibliotheek aan JMW

De ARQ-bibliotheek heeft geadviseerd over de collecties van JMW, zowel die op het hoofdkantoor als die bij LEV, het ontmoetingscentrum voor alle 60-plussers met een Joodse achtergrond. Ook heeft de bibliotheek content aangeleverd voor de jongerenwebsite Freyda. Daarnaast stelt de bibliotheek sinds 2020 een wekelijkse nieuwsbrief samen voor JMW met recente nieuwsitems en artikelen die relevant zijn voor de verschillende disciplines binnen JMW.

Status

Status
afgerond

Beginjaar

Beginjaar
2020

Eindjaar

Eindjaar
2021

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Samenwerking

Projectleider

Projectleider
Ilse Raaijmakers

Partner(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op