Treating trauma-related disorders in later life

Proefschrift Jeannette Lely (2019) 

Ontwrichtende en onverwachte levenservaringen kunnen ernstige gevolgen hebben voor het algehele functioneren. Ouderen vormen binnen de geestelijke gezondheidszorg een groeiende doelgroep. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ernstige aandoening, die ook bij hen vraagt om effectieve psychotherapie. Het proefschrift van Jeannette Lely richt zich op de psychologische behandeling van traumagerelateerde stoornissen op latere leeftijd.

Om het bewijsmateriaal voor psychotherapie van ouderen met PTSS te versterken, evalueert Lely in haar proefschrift de effectiviteit van narratieve exposure therapie (NET) bij verschillende doelgroepen met behulp van een meta-analyse. Lely vergelijkt de resultaten van NET en Present Centered Therapy (PCT) in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) met willekeurig gekozen oudere volwassenen (≥ 55 jaar oud). 

Psychotherapie blijkt in deze levensfase effectief en veilig  

De bevindingen uit het proefschrift van Jeannette Lely suggereren dat kortdurende psychotherapie ook bij oudere PTSS-patiënten veilig en effectief is. Hoewel PTSS soms een verborgen factor in het leven van ouderen is, blijkt veerkracht wellicht de verborgen kracht te zijn in hun herstel. 

Omslag proefschrift Treating trauma-related disorders in later life

Downloads

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Auteur(s)

Auteur(s)
Jeannette Lely

Publicatietype

Publicatietype
Proefschrift

Uitgever

Uitgever

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum