Kind & Gezin en trauma

Ondertitel

Psychotraumazorg voor kinderen van 0-23 jaar

Sommige kinderen maken al op jonge leeftijd schokkende gebeurtenissen mee die kunnen leiden tot ernstige lichamelijke klachten en problemen. Als het niet lukt om deze gebeurtenissen op eigen kracht te verwerken, dan kan professionele hulp nodig zijn. ARQ biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen van 0-23 jaar.

Ingrijpende gebeurtenissen zoals mishandeling, ernstige ziekte, (seksueel) misbruik, oorlog of een andere vorm van geweld, kunnen bij kinderen leiden tot lichamelijke klachten en problemen op het gebied van emoties, cognities, gedrag en ontwikkeling. In sommigen gevallen betreft het intergenerationele klachten, waarbij de traumatische ervaringen van (een van) de ouders zo een impact hebben gehad op het kind of de jongere, dat deze hierdoor klachten heeft ontwikkeld.

De meeste kinderen die bij ARQ Centrum'45 – onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum – in behandeling komen, hebben een vluchtelingenachtergrond of zijn kinderen van geüniformeerde beroepsbeoefenaars. Kinderen die vanuit een andere context getraumatiseerd zijn geraakt, kunnen in overleg ook bij ARQ Centrum'45 terecht voor behandeling.

Psychische klachten 

Kinderen kunnen verschillende traumagerelateerde klachten hebben, zoals:

 • Angstig zijn en heftig reageren op gebeurtenissen, geuren of geluiden die aan de schokkende gebeurtenissen doen denken.
 • Nachtmerries
 • Terugval in ontwikkeling, bijvoorbeeld bedplassen 
 • Negatief over zichzelf praten of zichzelf overal de schuld van geven 
 • Zichzelf beschadigen door bijvoorbeeld snijden of krassen
 • Een sombere stemming hebben of onverschillig zijn, niet over gevoelens praten 
 • Opeens heel prikkelbaar zijn en in woede uitbarsten; gedragsproblemen hebben. 
 • Moeite hebben met sociale contacten 
 • Concentratieproblemen hebben en hele wisselende school- of werkprestaties
 • Zich afzonderen 
 • Bepaalde gespreksonderwerpen, plaatsen of situaties uit de weg gaan.  
 • Veel vergeten, geheugenverlies hebben over de traumatische gebeurtenis of over dagelijkse dingen
   

Diagnostiek en behandeling 

ARQ Centrum'45 biedt outreachende zorg: we helpen hulpzoekenden om passende psychische zorg te vinden. Als een hulpzoekende naar ARQ Centrum'45 wordt verwezen, wordt gestart met diagnostiek. Goede diagnostiek is immers essentieel voor een duidelijke diagnose en effectieve behandeling. We bieden individuele diagnostiek, waarbij we de problematiek in kaart brengen. In overleg behoort online diagnostiek in één dag tot de mogelijkheden.  

Samen met de patiënt en zijn of haar naasten kiezen we vervolgens welke behandeling het beste aansluit op de hulpvraag. Op basis daarvan maken we een behandelvoorstel met daarbinnen vaak meerdere stappen en therapieën. De behandelingen zijn zo kort mogelijk, maar duren zo lang als nodig is. Het systeem, oftewel het gezin, wordt altijd intensief bij de behandeling betrokken. Daarnaast behandelt ARQ Centrum'45 patiënten altijd met aandacht voor de context waarin het trauma is ontstaan. Kinderen en gezinnen kunnen bij ARQ Centrum'45 terecht voor individuele behandeling of gezinsbehandeling. 

 1. Individuele behandeling (polikliniek)
  ARQ Centrum'45 biedt voor kinderen en jongeren traumagerichte behandeling. Denk bijvoorbeeld aan EMDR, Narratieve Exposure Therapie en Schrijftherapie. Ook bieden we ouderbegeleiding.
   
 2. Gezinsbehandeling (polikliniek)
  Gezinnen kunnen deelnemen aan Multi-Family Therapy (MFT). Dit is een combinatie van systeem- en groepstherapie, waarbij verschillende echtparen of gezinnen elkaar helpen om verandering en verbetering te bereiken. Gezinsleden leren onder andere om dingen te bekijken vanuit de ogen van de ander. Uiteindelijk neemt de onderlinge steun toe.
   
 3. Gezinsbehandeling (dagkliniek)
  De ouder-kind-groep (IMH) is een variant van Multi-Family Therapy (MFT) voor ouders met baby's en peuters tussen 0-5 jaar. Deze behandeling is dagklinisch. Dit betekent dat de gezinnen één dag per week in behandeling worden verwacht. Het doel van deze behandeling is om mogelijke emotionele en cognitieve schade aan jonge kinderen te beperken. Er is ook een adolescentengroep voor jongeren van 16-23 jaar.
   
 4. Gezinsbehandeling (kliniek) 
  Als verschillende gezinsleden een traumagerichte behandeling nodig hebben, behoort een korte, intensieve opname tot de mogelijkheden. Met name vluchtelingen komen in aanmerking voor deze gezinskliniek. Tijdens de klinische opname van maximaal 8 maanden staan herstel van hechting en veiligheid voorop. Daarnaast leert het gezin zich in elkaar in te leven en plezier te ervaren. Ook komen er opvoedvaardigheden aan bod en leren ouders van elkaar door middel van Multi-Family Therapy (MFT).

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Locatie

Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest
Online