Multi-Family Therapy (MFT)

Systeem- en groepstherapie voor gezinnen

Multi-Family Therapy (MFT) is een (preventieve) therapie voor gezinnen die in een groep bij elkaar komen. In deze groep kunnen gezinnen die kampen met traumatische stress elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Gezinsleden leren onder andere om dingen te bekijken vanuit de ogen van de ander. Het doel van Multi-Family Therapy is om ouderlijke vaardigheden en veerkracht te vergroten.

Na ingrijpende ervaringen ontstaan soms ongewild (psychische) klachten. Deze klachten kunnen invloed hebben op de relaties in het gezin. Ongeduld en frustratie kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende aandacht en vertrouwen, en soms ook geweld. Multi-Family Therapy helpt om deze klachten en daarmee samenhangende patronen te verminderen.

Voor wie is Multi-Family Therapy?

Multi-Family Therapy is een behandelgroep voor gezinnen. Een behandelgroep bevat 4 tot 6 gezinnen. Gezinnen die in aanmerking komen voor Multi-Family Therapy kampen met klachten omtrent traumatische stress en bestaan uit minimaal 1 ouder en 1 thuiswonend kind. 

Wat houdt Multi-Family Therapy in? 

Multi-Family Therapy bestaat uit een combinatie van systeem- en groepstherapie. Meerdere gezinnen of echtparen helpen elkaar om verandering en verbetering te bereiken. Het therapieaanbod wordt gegeven door meerdere therapeuten en bestaat uit een combinatie van kinderactiviteiten, ouderactiviteiten en gezinsactiviteiten. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is dat ouders werken aan het vergroten van hun vaardigheid om te mentaliseren. Mentaliseren is de vaardigheid om het perspectief van de ander, het kind, te begrijpen en te reflecteren op het eigen handelen.  

Elke sessie begint met een energizer. Daarna werken de deelnemers in wisselende groepjes aan het thema van de bijeenkomst. Thema’s die aan bod komen, zijn:  

  • omgaan met stress 
  • de invloed van stress op het gezin en dagelijks leven 
  • positief opvoeden 
  • sociale steun 

Wat is het effect van Multi-Family Therapy?  

Multi-Family Therapy helpt om de gevolgen van traumatische stress in het gezin beter te begrijpen. De gezinsleden krijgen meer vertrouwen in het eigen vermogen om problemen anders op te lossen. Daarnaast nemen de psychotraumaklachten af. De onderlinge relaties worden verbeterd: er is meer steun, vertrouwen en tevredenheid.   

Een belangrijk meerwaarde van behandeling in een groep van gezinnen is dat de gezinnen van en met elkaar leren. De deelnemers krijgen meer begrip voor elkaars problemen. Deelname aan Multi-Family Therapy brengt nieuwe ervaringen, erkenning en herkenning.  

Multi-Family Therapy kan zowel poliklinisch als klinisch (opname) worden gedaan. Daarnaast is er een dagbehandeling voor ouders van kinderen van 0-5 jaar. De behandelvorm is eerder succesvol ingezet bij Palestijnse gezinnen. Daarnaast is Multi-Family Therapy ingezet ter ondersteuning van statushouders die recentelijk in een bepaalde regio zijn komen wonen.

 

Hoelang duurt Multi-Family Therapy?  

De preventieve vorm van Multi-Family Therapy beslaat gemiddeld 8 wekelijkse sessies. De therapeutische/klinische vorm kent een langere duur van gemiddeld één wekelijkse sessie gedurende 9 maanden.

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Neem direct contact op

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder