Problem Management Plus (PM+)

Schaalbare interventies voor Syrische vluchtelingen

Het STRENGTHS-project onderzoekt het aanbieden van betere en rendabele gemeenschapsgerichte zorg in de gastlanden
Door het vertalen en aanpassen van het Problem Management Plus programma (PM+) aan de Syrische context
Focus ligt op landen die grote aantallen Syrische vluchtelingen opvangen, zoals Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte, Duitsland, Zwitserland, Nederland en Zweden
ARQ International is partner van het internationale STRENGTHS-project

Voor landen die een groot aantal vluchtelingen opvangen is het bieden van geestelijke gezondheidszorg een enorme uitdaging. Dit geldt ook voor de landen die onderdak bieden aan Syrische vluchtelingen. Het project STRENGTHS biedt richtlijnen om stapsgewijs psychosociale interventies te integreren in de gezondheidszorg zodat veel voorkomende psychische klachten kunnen worden behandeld in de gastlanden. 

In het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa worden miljoenen Syrische vluchtelingen opgevangen. De plotselinge toename van het aantal vluchtelingen is een uitdaging voor de gezondheidszorg. Zelfs de meest stevige zorgsystemen worstelen met het bieden van goede gezondheidszorg aan de patiëntenstroom met psychische klachten. 
 

Beperkte toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor Syrische vluchtelingen

Er zijn veel drempels in het bieden van de juiste zorg. In het Midden-Oosten is een gebrek aan opgeleide specialisten die hoogwaardige zorg kunnen bieden. In Europa ontbreekt het aan voldoende Arabisch sprekende geestelijke gezondheidszorgprofessionals. Hierdoor is de toegang tot geestelijke gezondheidszorg beperkt. Een van de oplossingen voor dit probleem is het schaalbaar maken van psychosociale interventies voor veelvoorkomende psychische klachten.

Het STRENGTHS-project traint Syrische vluchtelingen om schaalbare psychologische interventies aan te bieden aan medevluchtelingen uit Syrië. 
 

Wat is een schaalbare interventie?

Schaalbare interventies worden ook wel ‘laag-intensieve interventies’ genoemd. Dit houdt in dat de interventie is afgestemd op de minder beschikbare psychologische kennis. Door bepaalde onderdelen van de behandeling aan te passen wordt het een uitvoerbare interventie in gemeenschappen waar weinig zorgprofessionals uit de geestelijke gezondheidszorg zijn.
 

Wat is Problem Management Plus?

Problem Management Plus is een laag-intensieve interventie die is ontwikkeld door de World Health Organization (WHO). De programma’s zijn kort en worden gegeven door opgeleide assistenten die geen geestelijke gezondheidsprofessional zijn. De interventies richten zich op symptomen van veelvoorkomende klachten zoals angst, depressie en post-traumatische stressstoornis.
 

Over het STRENGTHS-project

15 partners in 8 landen werkten in het STRENGTHS-project samen om Syrische vluchtelingen in staat te stellen kortdurende psychologische ondersteuning te bieden aan andere Syrische vluchtelingen. Het project werd geleid door het VU Amsterdam. ARQ International was partner in dit project en verantwoordelijk voor zowel het verspreiden van de kennis over de validiteit van het programma als ook hoe het geïmplementeerd en geborgd kan worden. Het doel is om nieuwe belanghebbenden en zorgsystemen te betrekken zodat het programma verder opgeschaald en geïmplementeerd wordt in Europa en daarbuiten.
 

Problem Management Plus themanummer en webinar 

ARQ publiceerde met het journal Intervention een themanummer en een webinar over Problem Management Plus. Hierin delen professionals en onderzoekers uit diverse landen hun kennis en ervaringen.

Kijk voor meer informatie op de STRENGTHS-projectwebsite of bekijk onderstaande video (Engels):

Dit project is gefinancierd door het ‘Horizon 2020 Research and Innovation programme Societal Challenges’ van de Europese Unie onder het Grant Agreement No 733337.

Downloads

Status

Status
afgerond

Beginjaar

Beginjaar
2017

Eindjaar

Eindjaar
2022

Landen

Landen
Gastlanden voor Syrische vluchtelingen

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Saara Martinmäki

Aanbieder

Aanbieder

Partner(s)

Neem direct contact op

Projectcoördinator ARQ International