De mentale gezondheid van Oekraïense vluchtelingen

Onderzoek naar en monitoring van risico- en ondersteunende factoren, gezondheidsklachten en behoeften

In het project Nadiya ('hoop' in het Oekraïens) hebben onderzoekers, professionals en beleidsmakers de handen ineen geslagen om de duizenden ontheemde Oekraïense gezinnen in Nederland passende ondersteuning en zorg te bieden. ARQ is een van de samenwerkingspartners in dit project.

Met de oorlog in Oekraïne is er een grote stroom vluchtelingen naar Nederland gekomen. Meer dan 8 miljoen mensen hebben hun land verlaten op zoek naar veiligheid. Voorlopig kunnen zij niet terug. Op dit moment zijn er bijna 90.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Nederlandse gemeenten geregistreerd. 

De psychosociale impact van de oorlog in Oekraïne

De psychosociale impact van de voortdurende oorlog in Oekraïne is – onder meer op kinderen - groot. Oekraïners in Nederland leven in grote onzekerheid over de toekomst. Veel vrouwen en kinderen zijn gescheiden van hun mannelijke familieleden. Er is een groot risico dat Oekraïense vluchtelingen op termijn stressgerelateerde problemen ontwikkelen, zoals depressie, posttraumatische stressklachten of angstklachten. Juist voor ouders die zelf kampen met stress en trauma is het bijna ondoenlijk om tijdig en adequaat te reageren op de behoeften van hun kinderen. Terwijl dit zo essentieel is voor het welzijn van de kinderen.

Monitoring van gezondheidsklachten en behoeften

Project Nadiya bestaat uit een groot surveyonderzoek met 4 meetmomenten onder 2500 volwassenen, jongeren en kinderen. Met dit onderzoek verkrijgen we inzicht in de huidige mentale gezondheid van Oekraïense vluchtelingen in Nederland en hoe deze verandert over de tijd. Er wordt onderzocht welke risico- en ondersteunende factoren een rol spelen in hun welzijn. Gezondheidsklachten en behoeften worden proactief gemonitord. Preventie en vroeg-interventie zijn belangrijk om te voorkomen dat geestelijke gezondheidsproblemen optreden. Dat kan door mensen technieken aan te leren over hoe zij om moeten gaan met stress en hun emoties te reguleren, en om ouders sensitief ouderschap te leren. Laagdrempelige ondersteuning kan worden aangeboden waar nodig.

Status
lopend
Beginjaar
2022

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Samenwerking

Websites

Neem direct contact op

Neem direct contact op