An eye for complexity: EMDR versus stabilisation in traumatised refugees

Proefschrift Jackie June ter Heide (2015)

Vanwege zware belasting door stressfactoren zowel vóór als na de migratie, lopen vluchtelingen een aanzienlijk risico op het ontwikkelen van PTSS. Hoe kunnen zij veilig en effectief worden behandeld? Jackie June ter Heide toont in het proefschrift An eye for complexity: EMDR versus stabilisation in traumatised refugees dat EMDR veilig kan worden ingezet en beperkt effectief is bij vluchtelingen.

In het promotieonderzoek werd antwoord gezocht op drie centrale vragen: 

  1. Wat is de veiligheid en effectiviteit van EMDR in vergelijking met die van stabilisatie bij vluchtelingen met PTSS
  2. Wat is de toepasselijkheid van het complexe-PTSS-construct op de problematiek van getraumatiseerde vluchtelingen? 
  3. Is het veilig en effectief om vluchtelingen en asielzoekers te behandelen met traumagerichte therapie? 

Op basis van gerandomiseerde trials bij vluchtelingen met PTSS wordt in het proefschrift van Jackie June ter Heide een lans gebroken voor het vermijden van langdurige stabilisatie en sneller toepassen van traumagerichte therapie bij vluchtelingen, bijvoorbeeld narratieve exposure therapie (NET), cultureel-aangepaste cognitieve gedragstherapie of EMDR.

Omslag proefschrift Jackie June ter Heide

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Auteur(s)

Auteur(s)
Jackie June ter Heide

Publicatietype

Publicatietype
Proefschrift

Uitgever

Uitgever

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum