Levensverhalen en psychotrauma

Narratieve exposuretherapie in theorie en praktijk

Ruud Jongedijk, psychiater en senior strategisch adviseur bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, heeft NET-therapie in Nederland geïntroduceerd en op de kaart gezet. In 2021 publiceerde hij de tweede editie van Levensverhalen en psychotrauma: narratieve exposuretherapie in theorie en praktijk.

Voor PTSS-patiënten voor wie traumagerichte therapieën zoals CGT en EMDR niet toereikend zijn, is Narratieve Exposure Therapie ontwikkeld. Het doel van NET is de patiënt het overzicht over zijn gehele leven te geven en om de traumatiserende gebeurtenissen te integreren in het levensverhaal. Dit gebeurt op basis van drie pijlers: de chronologische levenslijn, de narratieve exposure en het getuigenisverslag. 

Dit Nederlandse handboek over NET bevat een praktische handleiding over de behandelmethodiek, met voorbeelden en casuïstiek. Diverse auteurs belichten de NET vanuit hun eigen invalshoek: levensverhalen van de vrouwen van Srebrenica, zwijgen als coping bij seksueel trauma, biografie en hechting bij vroeg getraumatiseerde kinderen, getuigenistherapie, NET in Uganda, NET bij ouderen, KIDNET, NET en dissociatie en NET in een groepssetting.  

De eerste editie van het boek verscheen in 2014. Het vond zijn weg naar veel behandelaars en diende als basis voor de NET-trainingen die worden verzorgd door ARQ Academy. Deze tweede editie bevat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van NET, zoals NET voor daders, NET voor kinderen en online NET. Hoewel het boek voor behandelaars is geschreven, is het door de toegankelijke schrijfstijl ook voor leken met basiskennis over trauma het lezen waard. 

De tweede editie van Levensverhalen en Psychotrauma, Narratieve Exposure Therapie in theorie en praktijk (NET) is te verkrijgen via uitgeverij Boom in Amsterdam.

Cover Handboek Levensverhalen en psychotrauma

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Auteur(s)

Auteur(s)
Ruud Jongedijk

Publicatietype

Publicatietype
Boek / handboek

Uitgever

Uitgever

Boom uitgevers Amsterdam

ISBN

ISBN
978-90-244-3102-1

Aanbieder

Aanbieder