Supervisie NET

Onder supervisie werken aan NET vaardigheden en wordt basistherapeut NET

Na het afronden van de 4-daagse NET opleiding kun je als BIG geregistreerde (i.o.) met NET supervisie werken aan je NET-vaardigheden.

Supervisiebijeenkomsten

Tijdens een supervisiebijeenkomst volgt men onder leiding van een ervaren NET behandelaar/supervisor met maximaal 5 deelnemers groepssupervisie. De supervisiebijeenkomsten zijn van 9.30-13.00 uur of van 13.30-17.00 uur in Diemen. Tussendoor is er een half uur pauze.

 • Voor deelname aan een supervisiebijeenkomst is het voorwaarde dat je videomateriaal van behandeling(en) kan laten zien; 
 • Supervisie NET, ingekocht bij ARQ Academy betreft onderwijssupervisie. De supervisor is niet aansprakelijk voor de behandelverantwoordelijkheid van de supervisant. Behandelverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verleggen wij naar de supervisant en de organisatie waar de supervisant werkzaam is;
 • Kosten zijn inclusief nakijken van de NET verslagen;
 • In samenspraak met de supervisor wordt gekeken hoeveel middagen nodig zijn om bij te wonen.

Basistherapeut NET

Voor de basistherapeut NET zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing:

 • De basistherapeut NET heeft de erkende vierdaagse opleiding NET met goed gevolg doorlopen;
 • De basistherapeut NET heeft tenminste 3 volledig afgeronde NET behandelingen tot stand gebracht onder supervisie door erkende supervisoren; deze behandelingen zijn door de supervisoren als minimaal voldoende beoordeeld.
 • De basistherapeut NET heeft aantoonbaar minstens 5 x anderhalf uur supervisie gehad of deelgenomen aan supervisiedagen of individuele supervisies, verzorgd door erkende NET supervisoren. De  inbreng tijdens de supervisies was gelijkelijk verdeeld en is als voldoende beoordeeld door de supervisor, met gebruikmaking van het beoordelingsformulier NET. Het kan zijn dat er meer supervisies nodig zijn om aan de kwalificaties te kunnen voldoen.
 • De basistherapeut NET  heeft aantoonbaar gemaakt het volledige NET protocol voldoende goed te kunnen uitvoeren.
 • De basistherapeut NET beheerst  aantoonbaar (video-opnames, casuïstiek, rollenspel) de onderdelen  ‘psycho-educatie’, ‘uitleggen levenslijn’, ‘narratieve exposure’ (bloem en steen) en ‘opstellen getuigenisverslag’.
 • De basistherapeut NET is bekend met en heeft kennis van de recente literatuur.
 • De basistherapeut NET voldoet aan alle competenties en eisen van het beoordelingsformulier NET.
 • De basistherapeut is BIG-geregistreerd

In samenspraak met de supervisor wordt gekeken hoeveel middagen nodig zijn om bij te wonen.

Resultaat

Na het afronden van het supervisietraject is men basistherapeut NET. Een basistherapeut NET is BIG-geregistreerd.

Voor wie?

BIG geregistreerde professionals die de 4-daagse NET opleiding hebben afgerond.

Aanbieder

Aanbieder
Accreditatie

Accreditatie

NtVP 

Locatie

Aantal deelnemers

Aantal deelnemers

Maximaal 5 deelnemers per groep

Contact ARQ Academy

Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

020 660 19 70
academy@arq.org