Meergezinsgroepen voor gezinnen met een vluchtachtergrond

Om ouderschap in moeilijke tijden te ondersteunen

Meergezinsgroepen (MGG) zijn gestructureerde bijeenkomsten voor gezinnen die gevlucht zijn en in een asielzoekerscentrum, gezinslocatie of een gemeente in Nederland wonen. In de bijeenkomsten staan (h)erkenning, ondersteuning en het creëren van sociale netwerken centraal.

Gemeenten kunnen meergezinsgroepen inzetten om statushouders in de cruciale eerste fase na vestiging te ondersteunen. In meergezinsgroepen komen kinderen en hun ouders samen om zeer gevarieerde activiteiten te doen, zoals ijsbrekende spelletjes, rollenspellen, creatieve en ontspanningsopdrachten. Er wordt een gecombineerde gezins- en groepsaanpak gehanteerd. Een meergezinsgroep bestaat uit 5-6 bijeenkomsten, startend met een informatiebijeenkomst voor ouders en optioneel een afsluitende bijeenkomst. 

Voor wie zijn meergezinsgroepen? 

Een meergezinsgroep is bedoeld voor gezinnen of ouder-kind koppels met een vluchtachtergrond die verblijven in een asielzoekerscentrum, op een gezinslocatie of woonachtig zijn in een Nederlandse gemeente. De deelnemers moeten beschikken over een (tijdelijke) verblijfvergunning. Kinderen die onder één dak leven met hun ouders kunnen meekomen. Afhankelijk van de leeftijden van de kinderen worden subgroepen gemaakt: 0-5, 6-12 en 13-18 jaar. 

Wat wordt bereikt met meergezinsgroepen? 

Het hoofddoel is om ouderschap in moeilijke tijden te ondersteunen. De veerkracht van zowel de ouders als de kinderen wordt versterkt. Ook ontwikkelen zij het vermogen om zelf problemen op te lossen. Daarnaast zal de samenwerking tussen lokale professionals en de sociale netwerken van nieuwkomers verbeteren.  

Deelname aan een meergezinsgroep brengt nieuwe ervaringen, erkenning en herkenning met zich mee. Daarnaast vinden we het belangrijk dat deelnemers plezier ervaren en meer hoop en vertrouwen verkrijgen. Alle deelnemers leren om: 

  • onderlinge relaties te verbeteren, waarbij er meer steun, vertrouwen en tevredenheid is 
  • problemen op te lossen en hier meer vertrouwen in te krijgen 
  • te bouwen aan een sociaal netwerk, waar ze terecht kunnen voor onderlinge hulp, adviezen en steun 

Na deelname aan een meergezinsgroep hebben ouders meer zicht op de invloed van stress op het eigen handelen en de sfeer in het gezin. Ouders kunnen stress beter hanteren en hun eigen kinderen ertegen beschermen.  

Gezinnen die nieuw zijn in een gemeente raken bekend met lokale structuren en andersom. ARQ werkt samen met de regionale ggz, dus er kan snel worden gehandeld indien verwijzing noodzakelijk blijkt.  

Training van professionals over meergezinsgroepen

ARQ Kenniscentrum Migratie geeft trainingen aan professionals over meergezinsgroepen. Bijvoorbeeld aan professionals die in een gemeente of op een opvanglocatie werken, zoals medewerkers van COA, JGT, CJG, GGD of medewerkers in het onderwijs. In de training wordt tenminste één, maar bij voorkeur meerdere cultural mediators betrokken. Een cultural mediator beheerst de benodigde talen, maar vervult ook een belangrijke brugfunctie tussen culturen. De training wordt gegeven in een AZC, in de gemeente of op locatie. Desgewenst behoort supervisie tot de mogelijkheden. Nadat lokaal de mensen getraind zijn, kunnen zij zelf deze preventieve interventie Meergezinsgroepen uitvoeren. 

Meer weten?

Wilt u meergezinsgroepen inzetten in uw gemeente? Of wilt u getraind worden om zelf deze preventieve interventie uit te kunnen voeren? Neem contact met ons op via kc-migratie@arq.org of 020 840 76 74 om de mogelijkheden te bespreken. 

Status

Status
lopend

Projecttype

Projecttype
Training

Websites

Neem direct contact op

Neem direct contact op