Generieke Module Diversiteit

Kwaliteitsstandaard voor zorgprofessionals

Mensen met een migratieachtergrond die kampen met psychische problemen profiteren niet altijd van het zorgaanbod binnen de ggz. Daarom is de gratis beschikbare kwaliteitsstandaard Generieke Module Diversiteit ontwikkeld. Met behulp van deze kwaliteitsstandaard leren zorgprofessionals om meer rekening te houden met patiënten die een andere culturele afkomst hebben.

Mensen met een migratieachtergrond hebben vaker last van psychische problematiek dan mensen zonder migratieachtergrond. De psychische hulpverlening heeft moeite om optimaal aan te sluiten bij de zorgbehoeften van mensen met een migratieachtergrond. Hierdoor zijn behandelingen voor zowel kinderen als volwassenen niet effectief genoeg.
 

Doel van de generieke module diversiteit 

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat sensitiviteit voor culturele diversiteit kan leiden tot betere resultaten, zowel op behandel- als organisatieniveau. De kwaliteitsstandaard Generiek Module Diversiteit is ontwikkeld om deze kennis te bundelen en te delen met zorgprofessionals. Zo draagt de kwaliteitsstandaard bij aan optimalisering van de zorg in alle fasen van de zorgketen en voor een breed scala aan psychische stoornissen.
 

Inhoud van de generieke module diversiteit 

In de kwaliteitsstandaard komen 4 onderwerpen aan bod: 

 1. Het onderwerp van de module 
  In het eerste hoofdstuk wordt onder meer uitgelegd waarom mensen met een migratieachtergrond minder profijt hebben van de ggz. Ook wordt toegelicht wat culturele sensitiviteit is.  
   
 2. Patiëntenperspectief 
  Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: psycho-educatie, vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar, zelfregie, systeem, nazorg.
   
 3. Kernelementen van goede zorg 
  In dit hoofdstuk wordt meer informatie gegeven over de intake, instrumenten, diagnostiek en interventies.
   
 4. Organisatie van zorg
  Het laatste hoofdstuk licht toe wat algemene voorwaarden zijn voor cultureel sensitieve zorg. Daarnaast wordt er informatie gegeven over toegankelijkheid en tolkgebruik.  


De kwaliteitsstandaard is tussen 2015 - 2018 ontwikkeld door ARQ, Verwey Jonker Instituut en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Tevens is er nauw samengewerkt met andere ggz-organisaties, universiteiten, kennis- en expertisecentra en beroepsverenigingen in de jeugd- en volwassenenzorg.

Status

Status
afgerond

Beginjaar

Beginjaar
2015

Eindjaar

Eindjaar
2018

Projecttype

Projecttype
Advies

Aanbieder

Neem direct contact op

Neem direct contact op