Gids Inventarisatie preventie

Preventieve interventies om de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen te versterken

Om preventieve methoden goed te kunnen inzetten, is het belangrijk om overzicht te hebben over het gehele aanbod. Daarom publiceerden ARQ en Pharos in oktober 2021 een gids met preventieve interventies die de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen versterken.

In de afgelopen jaren zijn er diverse instrumenten en methoden ontwikkeld ter ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers op psychosociaal gebied. Om deze middelen zo goed mogelijk te kunnen inzetten, is het belangrijk om overzicht te behouden. Zo kan worden voorkomen dat er kansen worden gemist om (preventieve) methoden in te zetten.  

Voor wie is deze publicatie? 

In samenwerking met Pharos heeft ARQ daarom een algeheel overzicht gemaakt van preventieve middelen in de ggz-sector. Deze inventarisatie is actueel en zorgvuldig onderbouwd door Pharos, ARQ en MCA. Gemeenten, GGD-en en anderen kunnen de inventarisatie gebruiken ter ondersteuning bij hun inkoop. 

Welke informatie vindt u in deze publicatie? 

De inventarisatie bevat instrumenten en methoden die in de ggz worden gebruikt of door organisaties die zich specifiek richten op psychische gezondheid en asielzoekers en vluchtelingen. Belangrijk is dat er daarnaast ook andere preventieve middelen kunnen worden ingezet die tevens gericht zijn op het versterken van veerkracht en psychische gezondheid. 

In de inventarisatie staat welke middelen in de praktijk worden toegepast. Per middel wordt aangegeven: 

  • Hoe vaak en waar het is ingezet 
  • Hoeveel vluchtelingen en asielzoekers ermee zijn bereikt
  • Het resultaat dat ermee is bereikt
  • In hoeverre er sprake is van wetenschappelijke onderbouwing 

De meeste interventies uit het overzicht zijn ondergebracht in de digitale database van Centrum Gezond Leven. Met dank aan de opdrachtgever Menzis COA Administratie en onze partner Pharos.

Gids inventarisatie preventie

Wilt u weten welke preventieve middelen worden ingezet om de veerkracht en psychische gezondheid van vluchtelingen en asielzoekers te versterken? In deze gids vindt u een overzicht van het gehele aanbod.

Omslag gids inventarisatie preventie

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Handreiking

Aanbieder

Neem direct contact op

Wilt u in uw gemeente of organisatie een preventieve interventie inzetten om de mentale gezondheid van statushouders te bevorderen? Twijfelt u wellicht welke interventie het meest passend is? Neem voor gratis advies contact met ons op via kc-migratie@arq.org.