Blended learning: cultuursensitief behandelen

Ontwikkelen training cultuursensitief behandelen

In het kader van het praktijkproject ‘Blended Learning’ heeft ARQ in 2019 de training ‘Cultuursensitief behandelen’ voor ggz-professionals ontwikkeld. Deze training biedt ggz-professionals handvatten om de slagingskans van therapie aan statushouders te vergroten. Per 2020 wordt de training door ARQ Academy aangeboden.

Vluchtelingen hebben een hoger risico op het ontwikkelen van psychische klachten en stoornissen. Toch komen er weinig vluchtelingen in de Nederlandse ggz terecht. Daar zijn verschillende redenen voor: 

  • Vluchtelingen voelen vaak schaamte; er rust een stigma op (hulp zoeken voor) psychische klachten.
  • Vluchtelingen weten niet altijd hoe het Nederlandse zorgsysteem werkt.
  • Vluchtelingen beheersen de Nederlandse taal onvoldoende, waardoor er sprake kan zijn van een taalbarrière.
  • Ggz-professionals beschikken niet altijd over de benodigde culturele competenties om passende, cultuursensitieve zorg te kunnen bieden.

 
Training Cultuursensitief behandelen voor ggz-professionals 

ARQ heeft in 2019 een 2-daagse training Cultuursensitief behandelen ontwikkeld, waarin ggz-professionals handvatten krijgen aangereikt om de slagingskans van therapie aan statushouders te vergroten. Het doel van de training is dat:  

  • statushouders zich meer begrepen voelen.
  • er sneller een vertrouwensrelatie tussen de behandelaar en de patiënt ontstaat.
  • therapie een grotere kans van slagen heeft, dus minder no-shows, minder uitval en betere behandelresultaten.
  • statushouders meer eigen regie ervaren tijdens de behandeling.

Als basis verwerkten we in de training de uitkomsten van de Generieke Module Diversiteit (GMD). Aanvullend is specifieke informatie over statushouders toegevoegd. 1 Syrische en 1 Eritrese ervaringsdeskundige zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de training. Daardoor sluit de training zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van statushouders

Een deel van de training kan via een e-learning worden gedaan, waarvoor we hebben samengewerkt met Health [e] Foundation. De e-learning dient als waardevol naslagwerk en levert tevens meer flexibiliteit en tijdswinst op.  

De gehele training is vervolgens in de praktijk geïmplementeerd bij 2 groepen van 15 ggz-professionals. Beide groepen hebben de training zorgvuldig geëvalueerd. Met behulp van deze feedback is de training verder aangescherpt. Met dank aan ZonMw die dit praktijkproject heeft gefinancierd. 

Bij de afronding van het project in 2019 waren er 30 zorgprofessionals getraind. Per 2020 wordt de nieuwe training via ARQ Academy aangeboden aan ggz-professionals in heel Nederland.

Training Cultuursensitief behandelen

Wilt u meer weten? Klik hier voor meer informatie over de training Cultuursensitief behandelen en meldt u aan!  

Status

Status
afgerond

Beginjaar

Beginjaar
2019

Eindjaar

Eindjaar
2019

Projecttype

Projecttype
Training

Opdrachtgever(s)

Aanbieder

Neem direct contact op

Neem direct contact op