Handreiking Oog voor diversiteit ten tijde van coronacrisis

Hoe kunnen professionals ondersteuning bieden aan vluchtelingen, asielzoekers en migranten?

De coronacrisis heeft grote impact op onze volksgezondheid en kwaliteit van leven. Voor migranten kunnen de gevolgen van de coronacrisis nog groter zijn. Zij kunnen baat hebben bij extra aanpassingen in de zorg ten tijde van de coronacrisis. In deze handreiking vindt u aandachtspunten en aanbevelingen om migranten te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Deze handreiking, ontwikkeld door ARQ, Parnassia Groep en Pharos, is gericht op de psychosociale ondersteuning van migranten. Hiermee worden ook deze subgroepen bedoeld: 

 • asielzoekers  
 • vluchtelingen (statushouders) 
 • ongedocumenteerden 
 • slachtoffers van mensenhandel 
 • reguliere migranten die in het kader van arbeid of gezinsvorming naar Nederland zijn geëmigreerd  

Wat leest u in deze handreiking? 

 • Waarom zijn migranten kwetsbaarder? 
 • Wat zijn de psychosociale gevolgen voor migranten? 
 • De coronapandemie en ongelijkheid 
 • Reacties op stressfactoren 
 • Aandachtspunten en aanbevelingen voor diverse betrokkenen 
  • Algemene aanbevelingen 
  • Huisartsen en praktijkondersteuners 
  • Behandelaren in de ggz 
  • Managers in ggz-instellingen 
 • Aandachtspunten en aanbevelingen ten behoeve van specifieke doelgroepen 
  • Kinderen en jeugdigen 
  • Kwetsbare gezinnen 
  • Ouderen 
  • Ongedocumenteerden 
 • Relevante bronnen en informatie 

Voor wie is deze handreiking? 

Deze handreiking is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de psychosociale ondersteuning van migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Zoals huisartsen, praktijkondersteuners, behandelaars en managers in de ggz en professionals in het sociaal domein.  

Handreiking Oog voor diversiteit tijdens de coronacrisis

In deze handreiking voor professionals vindt u aanbevelingen en aandachtspunten om vluchtelingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Omslag publicatie Oog voor diversiteit ten tijde van coronacrisis

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Handreiking

Aanbieder