Sociale kaart

Landelijk overzicht interculturele ggz en maatschappelijke ondersteuning

Een sociale kaart biedt hulpverleners en burgers een overzicht van organisaties die diensten, producten en activiteiten aanbieden voor een specifieke doelgroep. Deze sociale kaart van ARQ biedt een landelijk overzicht van interculturele ggz-instellingen en organisaties die maatschappelijke, cultuursensitieve ondersteuning bieden.

ARQ Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten. Om dit doel te bereiken richten we ons onder andere op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen. In deze sociale kaart wordt per psychische problematiek een aantal organisaties genoemd die landelijk of in een bepaalde regio ondersteuning kunnen bieden.  

We geven geen oordeel of de genoemde organisaties daadwerkelijk cultuursensitief werken. Ook beoordelen we niet wat de kwaliteit is van de zorgverlening die zij bieden. In deze sociale kaart vindt u organisaties die zich focussen op de volgende problematiek: 

  • Hoogspecialistische ggz gericht op psychotrauma bij vluchtelingen 
  • Forensisch psychiatrische zorg 
  • Zorg bij geweld in afhankelijkheidsrelaties 
  • Interculturele eerste en tweedelijns ggz 
  • Cultuursensitieve maatschappelijke ondersteuning 
  • Overige organisaties 

Sociale kaart

In de sociale kaart vindt u een uitgebreid landelijk overzicht van organisaties die maatschappelijke, cultuursensitieve ondersteuning bieden.

Cover landelijke cultuursensitieve sociale kaart 2023

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Folder

Aanbieder

Neem direct contact op

Dit overzicht is niet per definitie compleet. Kent u een zorgorganisatie die cultuursensitief werkt en nog niet op deze lijst staat? Neem dan contact met ons op via kc-migratie@arq.org.