Vragenlijsten voor professionals

Meten van (verstoorde) rouw, negatieve cognities en vermijdingsgedrag

Behandelaren en onderzoekers kunnen vragenlijsten inzetten om bepaalde klachten van hun patiënten zorgvuldig in kaart te brengen. Op deze pagina vindt u een overzicht van vragenlijsten die kunnen helpen om klachten na een traumatische verlieservaring te meten.

TGI-SR+: meten van (verstoorde) rouw 

Met de vragenlijst TGI-SR+ (Traumatic Grief Inventory) kunnen persisterende-rouwstoornis en prolonged grief disorder worden gemeten. In deze wetenschappelijke artikelen vindt u meer informatie over de TGI-SR+:

Culturele evaluatie van verlies en rouw: meten van (verstoorde) rouw 

Hoe iemand omgaat met rouw en verlies wordt beïnvloed door de normen van hun culturele identiteit. Daarom is culturele evaluatie van rouw en verlies nodig voor diagnostiek en het opstellen van een behandelplan voor rouwgerelateerde psychiatrische aandoeningen. We stellen deze culturele evaluatie (zie onderaan een Engelse samenvatting) voor als aanvullende module voor het DSM-5 Cultural Formulation Interview. Lees voor meer informatie over culturele evaluatie dit wetenschappelijke artikel van Psychiatry Online.

Rouw Cognitie Vragenlijst (RCV): meten van negatieve cognities 

Na de dood van een dierbare kunnen mensen heel negatief denken over onder andere zichzelf en de toekomst. Deze zogenoemde negatieve cognities bemoeilijken de rouw.  

  • De Rouw Cognitie Vragenlijst (RCV) (zie Documenten) is een vragenlijst waarmee deze negatieve cognities bij volwassenen kunnen worden gemeten. In dit wetenschappelijke artikel van SpringerLink leest u meer over de Rouw Cognitie Vragenlijst (RCV).
  • De Rouw Cognitie Vragenlijst voor Kinderen (RCV-K) (zie Documenten) helpt om negatieve gedachten in kaart te brengen die kinderen kunnen ervaren na verlies. Voor meer informatie over de Rouw Cognitie Vragenlijst voor Kinderen (RCV-K) kunt u dit wetenschappelijke artikel van SpringerLink lezen.

Rouw Vermijdingsvragenlijst (RVV): meten van vermijdingsgedrag  

De Rouw Vermijdingsvragenlijst (RVV) (zie Documenten) brengt in kaart in hoeverre mensen na verlies geneigd zijn om stimuli die te maken hebben met het verlies angstig uit de weg te gaan en stoppen met activiteiten die zouden helpen bij de verliesverwerking. De 9-items tellende RVV meet deze zogenoemde angstige en depressieve vermijding. De Rouw Vermijdingsvragenlijst voor Kinderen (RVV-K) brengt in kaart in hoeverre kinderen na verlies geneigd zijn tot vermijding. Wilt u meer weten? Lees het artikel van Psychologica Belgica over de Rouw Vermijdingsvragenlijst (RVV).

Rouw Vragenlijst voor Kinderen en Jongeren (RVL-K en RVL-J)

Met deze vragenlijsten (zie Downloads) kan de aard en intensiteit van rouwreacties worden gemeten. De Rouw Vragenlijst voor Kinderen is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar. Voor jongeren van 13-18 jaar kan de Rouw Vragenlijst voor Jongeren worden ingezet.