65 resultaten
Publicatie
Handreiking voor geestelijk verzorgers bij begeleiding zingeving aan getroffenen
Overig
Publicatie
Een verhalenbundel over hoe ingrijpende gebeurtenissen de mens áchter het uniform raken
Overig
Publicatie
Een boek vol ervaringen van een verpleegkundige die slachtoffers verzorgde na de brand in Volendam
Overig
Publicatie
Handreiking die betrokkenen in de nafase van rampen ondersteunt
Overig
Publicatie
Een boek voor professionals met aanknopingspunten voor betere nazorg bij rampen en crises
Overig