73 resultaten
Publicatie
Oratie Ismee Tames (2016)
Oorlog
Publicatie
Oratie Paul Boelen (2016)
Herdenken en rouwen
Publicatie
Liber Amicorum voor prof. dr. Rolf Kleber (2015)
Overig
Publicatie
Proefschrift Jackie June ter Heide (2015)
Migratie
Publicatie
Evaluaties van de 24/7 hulplijn, bereikbaar voor (oud-) agenten en hun omgeving
Overig
Publicatie
Een onderzoek dat onthult in hoeverre gemeenten optreden tegen agressie en geweld richting hun medewerkers
Geweld
Publicatie
Een boek om de slachtoffers van het vliegtuigongeluk in Tripoli te herdenken en groot verlies te verwerken
Herdenken en rouwen
Publicatie
Handreiking voor geestelijk verzorgers bij begeleiding zingeving aan getroffenen
Overig
Publicatie
Een verhalenbundel over hoe ingrijpende gebeurtenissen de mens áchter het uniform raken
Overig
Publicatie
Een boek vol ervaringen van een verpleegkundige die slachtoffers verzorgde na de brand in Volendam
Overig
Publicatie
Handreiking die betrokkenen in de nafase van rampen ondersteunt
Overig
Publicatie
Een boek voor professionals met aanknopingspunten voor betere nazorg bij rampen en crises
Overig