104 resultaten
Publicatie
Publicatiedatum
Liber Amicorum voor prof. dr. Rolf Kleber (2015)
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
Proefschrift Jackie June ter Heide (2015)
Migratie
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek dat onthult in hoeverre gemeenten optreden tegen agressie en geweld richting hun medewerkers
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek dat inzichtelijk maakt in hoeverre met de training de gestelde doelen worden bereikt
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar het gebruik van de richtlijn
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Onderzoek om de kwaliteit van psychosociale hulpverlening meetbaar te maken
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Psychische klachten onder overlevenden van de vliegramp met vlucht TK1951 van Turkish Airlines
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden in de praktijk
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Een verkennende studie naar de psychosociale zorgketen binnen geüniformeerde diensten
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Behoefteanalyse psychosociale zorg voor uit dienst getreden geüniformeerden
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Een boek om de slachtoffers van het vliegtuigongeluk in Tripoli te herdenken en groot verlies te verwerken
Herdenken en rouwen
Publicatie
Publicatiedatum
Ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Handreiking met aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Handreiking voor geestelijk verzorgers bij begeleiding zingeving aan getroffenen
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Een basismodel voor de bestuurlijke processen die volgen op een ramp of schokkende gebeurtenis
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Waar de nafase van een ramp of crisis de grenzen van de gemeente of regio overschrijdt
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Een verhalenbundel over hoe ingrijpende gebeurtenissen de mens áchter het uniform raken
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Een boek vol ervaringen van een verpleegkundige die slachtoffers verzorgde na de brand in Volendam
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Handreiking die betrokkenen in de nafase van rampen ondersteunt
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Een boek voor professionals met aanknopingspunten voor betere nazorg bij rampen en crises
Rampen en crises