21 resultaten
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar de psychosociale gevolgen die togadragers ervaren als gevolg van bedreiging
Bewaken en beveiligen
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar ervaringen van militairen met de overgang van hun uitzending naar het normale leven
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar het welzijn van het Mobiel Medisch Team van het Amsterdam UMC
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar de werkdruk en het welzijn van verpleegkundigen en verzorgenden in de VVT
Pandemie
Publicatie
Publicatiedatum
Meer kennis om het welzijn van Joodse Nederlanders te kunnen blijven bevorderen
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
Verkenning van context en werkwijze JMW
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar de effecten van bedreiging en beveiliging op publieke personen
Bewaken en beveiligen
Publicatie
Publicatiedatum
Stichting 1940-1945 en discussies rondom aanvragen voor de Wet Buitengewoon Pensioen 1947-2001
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Een analyse van beschikbare onderzoeken over psychosociale effecten van de aardbevingen in Groningen
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
De bouwstenen voor psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen
Migratie
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar het effect van gefilmd worden bij een incident
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
Een evaluatie van de community voor nabestaanden en naasten van de MH17-slachtoffers
Herdenken en rouwen
Publicatie
Publicatiedatum
Evaluaties van de 24/7 hulplijn, bereikbaar voor (oud-)agenten en hun omgeving
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek dat onthult in hoeverre gemeenten optreden tegen agressie en geweld richting hun medewerkers
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek dat inzichtelijk maakt in hoeverre met de training de gestelde doelen worden bereikt
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden in de praktijk
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
Een verkennende studie naar de psychosociale zorgketen binnen geüniformeerde diensten
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
Behoefteanalyse psychosociale zorg voor uit dienst getreden geüniformeerden
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
Ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht
Pandemie
Publicatie
Publicatiedatum
Handreiking met aandachtspunten voor communicatie tussen overheid en getroffenen in de nafase van rampen en crises
Overig