85 resultaten
Publicatie
Publicatiedatum
Doorwerking slavernijverleden en hedendaagse slavernij
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
January-June 2023 | Vol 21| Issue 1
Publicatie
Publicatiedatum
Best practices voor gemeenten om de psychosociale ondersteuning aan statushouders te bevorderen
Migratie
Publicatie
Publicatiedatum
Het begrip psychotrauma en Themajaar Leven met oorlog
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Aandacht voor de gevolgen van oorlogen door generaties heen
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Het belang van taal in de zorg voor ouderen met oorlogservaringen en hun families
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
De doorwerking van rampen en crises
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Oratie Trudy T.M. Mooren (2022)
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar de psychosociale gevolgen die togadragers ervaren als gevolg van bedreiging
Bewaken en beveiligen
Publicatie
Publicatiedatum
Understanding and Providing Psychosocial Support after Potentially Traumatic Events - Proefschrift M. van Herpen (2022)
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
De voorspelbaarheid van de rampen die we samen creëren - Oratie Michel Dückers (2022)
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
Supporting Refugee Families, Children and Adolescents - Proefschrift Carlijn van Es (2022)
Migratie
Publicatie
Publicatiedatum
Verschillende perspectieven op rituelen van herdenken
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Zorg in Nederland voor mensen die geconfronteerd zijn geweest met oorlog, vervolging en geweld
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar ervaringen van militairen met de overgang van hun uitzending naar het normale leven
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar het welzijn van het Mobiel Medisch Team van het Amsterdam UMC
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
De erfenis van ons koloniale verleden in een breder perspectief
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Inspiratielezing over leven met oorlog
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Ontwikkeling en beleving van de eigen identiteit
Oorlog
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar de werkdruk en het welzijn van verpleegkundigen en verzorgenden in de VVT
Pandemie