34 resultaten
Publicatie
Publicatiedatum
Informatie en tips over omgaan met stress, boosheid en onzekerheid
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
Handvatten voor werkgevers om de impact op medewerkers te verminderen
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Zijn beoogde doelen bereikt, welke lessen zijn te trekken uit de ervaringen met dit steunpunt en welke aanbevelingen zijn te formuleren voor toekomstige IVC’s
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar psychosociale gevolgen die togadragers ervaren door bedreiging en beveiliging
Bewaken en beveiligen
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar ervaringen van militairen met de overgang van hun uitzending naar het normale leven
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar het welzijn van het Mobiel Medisch Team van het Amsterdam UMC
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar de werkdruk en het welzijn van verpleegkundigen en verzorgenden in de VVT
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Onderzoeken naar de effecten van bedreiging en beveiliging op publieke personen
Bewaken en beveiligen
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek dat aantoont hoe optimale psychosociale zorg eruit ziet voor mensen met SMA
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
Een praktische leidraad voor collegiale ondersteuners in de ambulancezorg
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Een analyse van beschikbare onderzoeken over psychosociale effecten van de aardbevingen in Groningen
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Inventarisatie rollen en taken van betrokken partijen
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek naar het effect van gefilmd worden bij een incident
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Een evaluatie van de community voor nabestaanden en naasten van de MH17-slachtoffers
Herdenken en rouwen
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek dat onthult in hoeverre gemeenten optreden tegen agressie en geweld richting hun medewerkers
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek dat inzichtelijk maakt in hoeverre met de training de gestelde doelen worden bereikt
Weerbare organisaties
Publicatie
Publicatiedatum
Onderzoek om de kwaliteit van psychosociale hulpverlening meetbaar te maken
Rampen en crises
Publicatie
Publicatiedatum
Psychische klachten onder overlevenden van de vliegramp met vlucht TK1951 van Turkish Airlines
Overig
Publicatie
Publicatiedatum
De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden in de praktijk
Weerbare organisaties