51 resultaten
Project
2015
Kwaliteitsstandaard voor zorgprofessionals
Migratie
Project
2013
Europees project om een online systeem te ontwikkelen voor psychosociale zorgverlening in crisissituaties
Rampen en crises
Project
2013
Ontwikkeling van een instrument voor mentale weerbaarheid van politiemedewerkers die onderzoek doen naar kinderporno
Weerbare organisaties
Project
2012
Kennisplatform voor online preventie- en zelfhulptoepassingen voor de GGZ
Weerbare organisaties
Project
2004
Preventieve interventie voor en door vluchtelingen
Migratie
Project
Onderzoek naar de rouwsymptomen en -ervaringen van nabestaanden
Herdenken en rouwen
Project
Meten van (verstoorde) rouw, negatieve cognities en vermijdingsgedrag
Herdenken en rouwen
Project
Psychosociale ondersteuning van ontheemde gezinnen
Migratie
Project
Democratische Republiek Congo
Geweld
Project
Om ouderschap in moeilijke tijden te ondersteunen
Migratie
Project
Promotieonderzoek Bertine Mitima
Herdenken en rouwen