29 resultaten
Project
2022
Psychosociale hulpverlening vanuit ARQ
Oorlog
Project
2022
Aandacht voor de impact van oorlog op de geestelijke gezondheid
Oorlog
Project
2022
Persoonlijke verhalen over de doorwerking van oorlog
Oorlog
Project
2022
Brug tussen zorg en Indische en Molukse senioren
Oorlog
Project
2022
Praten over betekenis onderzoek
Oorlog
Project
2021
Onderzoek naar psychosociale effecten op nabestaanden en uitvaartbegeleiders
Pandemie
Project
2021
Promotieonderzoek Bart Nauta
Geweld
Project
2021
Onderzoek naar de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog
Oorlog
Project
2021
Ervaringsverhalen en kennis delen
Overig
Project
2021
Onderzoek naar de aansluiting van de reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen
Overig
Project
2020
Advies over gebruik app die veerkracht van medewerkers ondersteunt
Overig
Project
2020
Bouwen aan veerkracht
Oorlog
Project
2020
Website om de mentale gezondheid van de samenleving te bevorderen tijdens en na de coronacrisis
Pandemie
Project
2020
Samenwerken om kennis over de Joodse gemeenschap te vergroten
Overig
Project
2019
Ontwikkelen training cultuursensitief behandelen
Migratie
Project
2019
Onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering
Oorlog
Project
2018
4-jarig project ter ondersteuning van gemeenten
Migratie
Project
2018
Verhalen over verzet tegen de Japanse bezetter in Nederlands-Indië
Oorlog
Project
2017
Schaalbare interventies voor Syrische vluchtelingen
Migratie
Project
2016
Vergroten van eigen (draag)kracht