52 resultaten
Project
2021
Schuld, schaamte en moreel trauma
Overig
Project
2021
Onderzoek naar de aansluiting van de reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen
Overig
Project
2020
En de mogelijke rol van moral injury daarin
Oorlog
Project
2020
Onderzoek naar traumabehandeling voor jongeren die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld
Overig
Project
2020
Advies voor beleid conform de laatste inzichten rondom opvang en nazorg
Weerbare organisaties
Project
2020
Advies over gebruik app die veerkracht van medewerkers ondersteunt
Weerbare organisaties
Project
2020
Bouwen aan veerkracht
Oorlog
Project
2020
Website om de mentale gezondheid van de samenleving te bevorderen tijdens en na de coronacrisis
Pandemie
Project
2020
Samenwerken om kennis over de Joodse gemeenschap te vergroten
Overig
Project
2019
Welke therapie past het beste bij jonge vluchtelingen?
Migratie
Project
2019
Ontwikkelen training cultuursensitief behandelen
Migratie
Project
2019
Onderzoek Dutchbat III-veteranen: welzijn, behoefte aan zorg, erkenning en waardering
Oorlog
Project
2018
Onderzoek naar een systeemtherapeutische oplossingsgerichte methode
Overig
Project
2018
4-jarig project ter ondersteuning van gemeenten
Migratie
Project
2018
Verhalen over verzet tegen de Japanse bezetter in Nederlands-Indië
Oorlog
Project
2017
Onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van internationale humanitaire hulpverleners van Artsen zonder Grenzen
Weerbare organisaties
Project
2017
Schaalbare interventies voor Syrische vluchtelingen
Migratie
Project
2016
Vergroten van eigen (draag)kracht 
Project
2016
Toolkit en cultuursensitief ondersteuningsprogramma
Migratie
Project
2016
Europese samenwerking om effectieve digitale gezondheidszorg te ontwikkelen en implementeren
Overig