Training en advies

Versterk de mentale weerbaarheid van uw medewerkers

Een ingrijpende gebeurtenis op het werk of het langdurig werken onder stressvolle omstandigheden kan de mentale weerbaarheid van uw medewerkers aantasten. ARQ biedt diverse trainingen voor het vergroten van de veerkracht.

Trainingen Opvang en Nazorg

Het bieden van goede interne opvang en nazorg na een schokkende gebeurtenis op het werk, helpt de veerkracht en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. 

Voor organisaties betekent dit dat leidinggevenden, collegiaal ondersteuners en bedrijfsopvangteams (BOT) worden getraind om collega’s na een ingrijpende ervaring te ondersteunen, hun verhaal te laten doen, informatie te geven over de verwerkingsreacties, het verwerkingsproces te volgen en indien nodig te verwijzen naar professionele hulp. Lees meer over onze trainingen opvang en nazorg bij ARQ IVP.

Trainingen stresshantering, agressie, compassie en veerkracht

Langdurig werken onder stressvolle omstandigheden, voortdurend geconfronteerd worden met aangrijpende gebeurtenissen of agressie; de impact van werk kan leiden tot (meer) stress en minder veerkracht van medewerkers. Verschillende trainingen gaan in op deze thema's en helpen de mentale weerbaarheid van medewerkers te vergroten. Onderwerpen waarin wij trainen:

Training Psychosociale hulpverlening (PSH)

Grootschalige rampen of incidenten hebben een impact op individu en maatschappij. Denk aan de vuurwerkramp in Enschede, de coronacrisis, een grootschalige zedenzaak of het neerhalen van MH17. 

Om psychische klachten te voorkomen of verminderen wordt Psychosociale Hulpverlening (PSH) ingezet. Het is belangrijk dat medewerkers die een rol vervullen binnen de PSH, weten wat zij moeten doen: zowel in de voorbereiding, uitvoering als coördinatie. Voor organisaties die een rol vervullen in de psychosociale ondersteuning aan getroffenen van rampen, crises of incidenten, ontwikkelen wij maatwerktrainingen PSH.

Advies over mentale weerbaarheid

Wij adviseren organisaties in de breedte over veerkracht, mentale weerbaarheid en psychosociale hulpverlening. Dit doen we voor uiteenlopende doelgroepen en organisaties. Daarnaast geven wij organisaties advies in het inrichten en implementeren van opvang- en nazorgstructuren.

Lees meer over het belang van collegiale ondersteuning, het opzetten van bedrijfsopvangteams (BOT) en de werving en selectie van collegiaal ondersteuners: Collegiale ondersteuning inrichten.

Neem direct contact op

Team Training & Advies

020 840 76 00
training@arq.org

 

Aanbieder

Aanbieder