Aanmeldproces DGTT

Alles over hoe jij je kunt aanmelden voor de behandeling Dialectische Gedrags- en TraumaTherapie

Zoals je hebt kunnen lezen op de pagina Dialectische Gedrags- en TraumaTherapie willen wij voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan waar mensen uitzichtloos lang op staan. Daarom werken wij niet met een wachtlijst voor dit behandelaanbod. Wij hanteren een gefaseerde instroom, waarbij we op basis van de verwachte uitstroom van patiënten beslissen of en hoeveel nieuwe patiënten zich kunnen aanmelden. Wanneer de volgende datum is waarop dit bekend wordt gemaakt staat onderaan deze pagina aangegeven.

Om rekening mee te houden

Je aanmelding wordt in behandeling genomen als je verwijzer/ behandelaar, binnen een week nadat wij je motivatiebrief hebben ontvangen, het aanmeldformulier voor verwijzers heeft ingevuld. En de gevraagde informatie naar ons heeft verstuurd. Indien de verwijzer dit niet op tijd doet, krijg je hiervan via e-mail bericht en vervalt je aanmelding. Het is dus belangrijk je aanmelding goed af te stemmen met je verwijzer!

 

Aanmeldproces in stappen

Concreet vragen we van je het volgende te doen:

1. Houd de website in de gaten voor de aanmelddatum

Op de website staat de eerstvolgende datum waarop je je aan kan melden. Dit betreft in principe altijd een maandag vanaf 13.00 uur. Indien aanmelding mogelijk is, ga dan door naar stap 2. Zo niet, houd deze pagina dan in de gaten.

2. Aanmelding door patiënt

Jij bent als eerste aan zet door een motivatiebrief in te sturen via dgttaanmeldingen@arq.org op maandagmiddag vanaf 13.00 uur. Het sjabloon van de motivatiebrief tref je onder de downloads op deze pagina. Motivatiebrieven worden verzameld en verwerkt. Het systeem kent elke motivatiebrief een getal toe, oplopend vanaf 1. Daarna worden er op volgorde zoveel beoordeeld als dat er open plekken zijn. Mocht je motivatiebrief aanleiding geven om je uit te nodigen, zullen we je daarvan berichten. De overige brieven komen op een tijdelijke wachtlijst die een week geldig is. Mochten, om welke reden dan ook, (één van) de eerste motivatiebrieven niet in orde zijn, nodigen we mensen van deze tijdelijke wachtlijst uit, ook weer op volgorde van getal.

Je dient het volgende ingevulde formulier aan te leveren:

  • Motivatiebrief, inclusief je gegevens. Het sjabloon van de motivatiebrief treft u onder de downloads op deze pagina. U kunt deze van tevoren voorbereiden samen met uw verwijzer of een naaste en alvast opstellen.

 

Hoe verder na aanmelding

Wanneer je aanmelding akkoord is bevonden, volgt de intakeprocedure. Meer informatie over het vervolg daarna en de poliklinische en klinische behandeling tref je op de pagina  'Behandeling DGTT'.

 

Volgende aanmelddatum

De volgende aanmelddatum is: 

Aanmelden voor Dialectische Gedrags- en TraumaTherapie

Heb je alle aanmeldstappen doorlopen? Heb je gecontroleerd of alle motivatievragen zijn beantwoord? Onvolledige aanmeldingen worden niet aangenomen.

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder