ARQ is het expertisecentrum op het gebied van psychotrauma, waar we samen werken aan preventie, behandeling en kennisdeling.

Verhalen uit de praktijk

ARQ helpt mensen, organisaties en samenlevingen om de psychosociale impact van ingrijpende gebeurtenissen te minimaliseren.

Lees aan de hand van verhalen van getroffenen, klanten en ARQ-experts meer over ons werk.